Bibliografi:Grane kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Fellingfors i slutten av 1940-åra.
Fellingfors i 1910.
Laksetrapp ved Laksfors i Vefsna.
  • Brumo, Odd: Sølvgruvedrifta i Svenningdal 1879-1900. En økonomisk og sosial beskrivelse. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1973.
  • Eilertsen, Turid Følling: Gamle hus og andre kulturminner i Grane : rapport om registrering av kulturminner fra før 1900. Utg. Fylkeskonservatoren i Nordland. 1984. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Elsvatn, Leif og Thomas Brevik Kjærstad: Sørsamiske stedsnavn i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Utg. Vefsn museumslag. Mosjøen. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Evjenth, Ole Ivar: Jubileumsskrift Grane skogeierlag. 1908-1938-1988. Utg. Grane skogeierlag. 1989. 199 s. ISBN 82-90349-157. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kolsvik, Terje: Småviltjakt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1998.
  • Kongsvik, Ragnar: Prøvebruket Kvitsand, Grane i Nordland : driftsform: geitehold. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1961. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lorås, Jostein: "De va' jo så tullåt di som styrte ..." Fjellbygda Fiplingdal i Grane. Næringstilpasning ca. 1930-1970, med vekt på metodespørsmål. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1989.
  • Pedersen, Paul Harald: Bruken av jakt og fangstområdene i Vefsnavassdragets nedslagsfelt i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Utg. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Reguleringsundersøkelsene i Nordland. 1976. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.