Bibliografi:Vega kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Vega kirke i 2011.
Foto: TorbjørnS, Wikimedia Commons.
 • Bjerck, Hein Bjartmann: Forskningsstyrt kulturminneforvaltning på Vega, Nordland : en studie av steinaldermenneskenes boplassmønstre og arkeologiske letemetoder. Utg. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet. 1989. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerck, Hein Bjartmann: Vega : opplev steinalderøya : veiledning til noen av fortidsmiljøene langs Vegafjellene. Utg. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet. 1989. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brattgjerd, Sigurd: Jordbruk og fiske i Vega : kombinasjonsformer. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1970. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enge, Jonas: Konflikten om Kystverneplanen i Vega: brysom lokalbefolkning, eller myndighetans problem? Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2000. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Brynhild: Vega-målet. Hovedoppgave i norsk (?), Oslo 1975.
 • Falck, Harald Sverre: Skjærgårdsnavn i Vega- og Tjøttaøyene. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1980.
 • Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Vega kommune, Nordland fylke 2003. Utg. Riksantikvaren. 2007. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Øyvind: Analysebrukene Storskogen og Nybakk : driftskombinasjonen melk-svinekjøtt i Nord-Norge. Utg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Oslo. 1996. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holand, Kirsti: Demografiske forhold i ei nord-norsk kystbygd. Vega 1765-1865. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Johansen, Rita, Inger Pedersen Toppen (red.): Vegaøyans venner : arbeid med verdensarven i 10 år. Utg. Vegaøyans venner. 2013. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturminner på Sør-Helgeland : utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal. Utg. Akademika. 2013. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Inga Elisabeth: Øylandet. Dagligliv på Helgelandskysten. 2013. 327 s. ISBN 978-82-8104-234-6.
 • Næss, Inga Elisabeth og Rita Johansen: Vegaøyan verdensarv. Fakta- og kulturhistorisk reisebok. 2008. 208 s. ISBN: 978-82-8104-066-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandholm, Unni Aas, Joar Sandholm: Eventyr, sagn og fortellinger fra Vega. Utg. [Temahefter Aas Sandholm]. 2008. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandnes, Hanne Haugli: Prosjekt Peer Gynt. Hovedsaklig om dramapraksis på ungdomstrinnet i norsk grunnskole, gjennom erfaringer ved Gladstad skole, Vega 1987/88. Hovedoppgave i drama, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Sandvik, Berit: Skjærvær, eit fiskevær på Helgelandskysten. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Slettedal, Stefan: Steinalderøya i endring : en historisk studie av Vegaøyenes utvikling etter 1950. Masteroppgave historie, NTNU. 2009.
 • Sundsvold, Bente: Den nordlandske fuglepleie. Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksister i Vegaøyan. Hovedoppgave ved Universitetet i Tromsø 2015.
 • Suul, Jon, Rune Kristiansen: Vegaposten : posthistorien for Vega på Sør-Helgeland. Utg. Vegaøyans venner. 2012. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vega kulturkontors historieskrifter. 1992-2003
  • Nr.1: Bremstein, Kristian og Ingvar Andersen: Bremstein. 1992. 46 s.
  • Nr.2: Roksvaag, Hilda-Marie og Arthur Ronland: Skjærvær. 1994. 41 s. ISBN 82-992376-2-9.
  • Nr 3: Svendsen, Nils: Vesterøyan 2003. 48 s.
 • Virik, Tori: Skjærvær: "Historisk dokumentasjon og forslag til skjøtselsplan for et fraflyttet fiskevær på Helgeland". Hovedoppgave i husdyrfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Wattum, Mari: Miljøvern og naturforvaltning i kommuneplanleggingen. En studie av Gausdal kommune i Oppland og Vega kommune i Nordland. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Wika, Haakon O.: Utvandrerne : emigranter fra Vega 1869–1929. Utg. H.O. Wika, 1975. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Svalestuen, Andres A. i Heimen, b. XVII, s. 310–312.

Eksterne lenker