Bibliografi:Rødøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Rødøy i 1868. Til venstre Rødøy gamle kirke, som ble revet i 1885.
Selsøyvik handelssted i 1939.
Utsikt fra Meløy til Rødøy i 1880-åra. I forgrunnen Ågvatnet, som ligger i begge kommuner, i bakgrunnen Blokktinden, som ligger på sørsida av Tjongsfjorden.
Rødøyløva på slutten av 1800-tallet.
 • Bang, Rune: Langnesgården - der hav og himmel møtes : gårdene og folket : Langnes, "Storåkeren" og Molvik med småbrukene Langvik, Langmoen og Berglund. Utg. Langnes, Bruk 1. 2014. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellanger, Britt Margit: Erfaringer fra arbeid med Rødøyprosjektet. Kartlegging av forhold i en grisgrendt kommune med tanke på idrettstiltak for barn. Hovedoppgave ved Norges idrettshøgskole 1985.
 • Hafsmo, Britt: Rødøy kommune - bygdepolitisk program - presenterer Rødøy rundt : kystfolket under polarsirkelen -. Utg. Rødøy kommune. 1998. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggem, Trond: Kulturlandskapet i Rødøy kommune, Nordland. Hvordan måla i kulturlandskapsarbeidet kan tilpasses lokale forhold, og gjennomføres i praksis gjennom skjøtselsplan og kultursti. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Iversen, Trine Grønn (red.): Distriktslegen forteller : utdrag fra medisinalberetninger fra Lurøy og Rødøy legedistrikt i perioden 1855-1925. Utg. Meløy bygdemuseum. 2003. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Trine Grønn: Legeblikk på lekfolk : medisinalberetninger 1855-1900 fra Lurøy, legedistrikt, med Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna. Utg. Hertervig akademisk. 2011. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Bjørn Barth: Lyskraft og livskraft : AS Rødøy-Lurøy kraftverk gjennom 50 år. Utg. Rødøy-Lurøy kraftverk. 2001. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Helge O.: Kommunalpolitikk og tiltaksorganisasjon : en undersøkelse av kommunalt næringsengasjement i fire kystkommuner på Helgeland. Utg. Instituttet. Tromsø. 1979. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Helge O.: Samfunnsforhold i Rødøy og Salten-regionen : noen utviklingstrekk ved bosetting og næringsliv : stoffsamling utarbeidet til bruk ved skolene i Rødøy. Utg. [Prosjektgruppa]. 1977. 82 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillegaard, Leif B.: Kirken vår ved havet : en reise gjennom Rødøy-kjerkas 100 år. Utg. [Rødøy kirke]. 1984. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathisen, Inger: Om Helgelandsdialektane : stoffsamling utarbeidd til bruk ved skolane i Rødøy. Utg. prosjektgruppa. 1977. 40 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathisen, Johan Martin: Tjongsfjord kirke 1962-2012 : kirken på Tjongsfjordhalvøya. Utg. Rødøy kirkelige fellesråd. 2012. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meland, Anne-Katrine: Opp i dagen : nytt lys over Rødøyas titusenårige historie. Utg. Rødøy stå på. 2015. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Hedvig: Forvaltningsplan for de verna områdene i Saltfjellet. Utg. Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen. 1990. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødøyprosjektet.
  • Rapport nr. 4: Olav Kvikne Tronvoll: Rødøyprosjektet : et sammendrag av informasjon om utviklingen av Rødøyprosjektet. Utg. prosjektgruppa. 1977. 15 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Rapport nr. 17: Tor Vidar Eilertsen og Karl Jan Solstad: Foreldresyn på skolen i Rødøy. Utg. prosjektgruppa. 1980. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Rapport nr. 19: Ole Setvik: Administrasjonshåndbok for Rødøy-skolene. Utg. prosjektgruppa. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Setvik, Kjersti, Lise Maria Olsen (red.): Jubileumsskrift : Den evangelisk lutherske frikirke, Rødøy menighet : 1893-1993. Utg. [Menigheten]. 1993. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torrissen, Karl-Ole: "Fra Blokk til Bolga". En slektshistorie fra Rødøy og Meløy. Utg. K.-O. Torrissen. 2006. 213 s.

Aviser