Birger Malling

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Birger Malling.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1902: Biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1927.

Birger Malling (født 8. juni 1884 i Bergen, død 8. desember 1989) var øyelege. Han praktiserte blant annet i Bergen og Tromsø før han i 1939 ble professor i medisin og overlege ved Rikshospitalet i Oslo.

Bakgrunn og familie

Malling var sønn av politifullmektig, seinere sorenskriver Michael Vilhelm Malling (1843-1918) og Marie Eleonora f. Henrichsen (1856-1944). Da sønnen Birger var ett år gammel, var familien bosatt i Fredrik Melzers gate i Bergen.

Han gifta seg i 1913 med Helga Seeberg Tønnessen (1890-1966), datter av lektor Søren Lemmich Juell Tønnessen (1857-1946) og Martha Magdalena Seeberg (1864-1930).

Birger Malling stammer fra den grenen av Malling-slekten som har opphav i stadskaptein og trelasthandler på Strømsø i Drammen, Michael Malling (1776–1834).

Legekarriere

Her i Slemdalsveien 33b på Frøen i Oslo (midterste bygning) bodde Birger Malling. Funkisvillaen ble oppført på 1930-tallet, opprinnelig for lege Roar Ræder Hytten, og var tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland.

Birger Malling tok artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1902, etter først å ha vært elev ved Bergen katedralskole. Deretter studerte han medisin, og ble cand. med. 1910 og dr. med. i 1919. Doktoravhandlinga besto av undersøkelser over fargesansen.

I 1910 var han assistent hos kommunelegen i Brumunddal, og året etter var han ved Rikshospitalets øyeavdeling. Både i 1913 og 1919 hadde han studieopphold i utlandet for å studere øyesykdommer.

I perioden 1913-22 praktiserte han som øyelege i Tromsø, og fra 1922 til 1939 hadde han øyelegepraksis i fødebyen Bergen. Han flytta i 1939 til hovedstaden, da han ble professor i medisin og overlege ved Rikshospitalets øyeavdeling. Som en av landets fremste øyeleger deltok Malling i august 1945 i undersøkelsene av Vidkun Quisling i forbindelse med landssviksaken mot han; spørsmålet var om Quisling kunne lide av en hjerneorganisk sjukdom.

Etter at han i 1954 gikk av som overlege, begynte Birger Malling som privatpraktiserende øyelege i Oslo. Ifølge adresseboka for Oslo 1970/71 lå praksisen i Teatergata 11, mens Mallings privatadresse var Slemdalsveien 33B.

Birger Malling ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1959.

Tillitsverv

Birger Malling er gravlagt i familiegrav på Strømsø kirkegård i Drammen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Malling hadde ei lang rekke tillitsverv, han var blant annet:

  • Formann i Tromsø Fylkeslegeforening 1919-20
  • 1. sekretær i Det Medisinske Selskap i Bergen 1923
  • Formann i Bergens Lægeforening 1931-32
  • Formann i Norske Øyenlægers Forening 1932-33.
  • Medlem av redaksjonskomiteen for Medicinsk Revue fra 1924.
  • Medlem av Videnskabsakademiet 1941.
  • Innvalgt i Svenska Läkaresällskapet i Stockholm 1945.

Ettermæle

Birger Malling er gravlagt i familiegrav på Strømsø kirkegård i Drammen. Tittelen Professor dr. med. er benyttet på gravminnet.


Kilder og litteratur

Eksterne lenker


Tree.ring.arp.jpg På Lokalhistoriewiki skriver vi artikler om hundreåringer. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bli med på denne dugnaden. Vi ønsker både bilder og tekst om personene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.