Christian Michelsens regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Medlemmene av Christian Michelsens koalisjonsregjering av 11. mars 1905.
Foto: Severin Worm-Petersen (1905).

Christian Michelsens regjering ble utnevnt 11. mars 1905 og var en samlingsregjering beståeende av Venstre (V), Høire (H), Moderate Venstre (MV) og Samlingspartiet (S). Den avløste Francis Hagerups andre regjering bestående av Samlingspartiet, Høire og Venstre. Denne regjeringen hadde sittet siden 22. oktober 1903, da disse partiene hadde vunnet det forutgående stortingsvalget, men det ble stadig større intern uenighet om statsministerens forhandlingslinje i unionsspørsmålet. Dette førte til at statsrådene Christian Michelsen og Jacob Schøning søkte avskjed 28. februar 1905, og i statsråd 1. mars 1905 søkte også statsminister Francis Hagerup, statsminister (i Stockholm) Sigurd Ibsen og de øvrige medlemmene av regjeringen også avskjed. Dette ble innvilget i statsråd 11. mars 1905 av kronprinsregent Gustaf, med virkning fra 11. mars 1905 kl. 12.00. Christian Michelsen trakk sin avskjedssøknad tilbake, og samtidig ble Christian Michelsens regjering utnevnt, med virkning fra 11. mars 1905 kl. 12.00. Den første Michelsen henvendte seg til da regjeringen skulle settes sammen var Gunnar Knudsen, som han ville ha som statsminister til Stockholm, men Knudsen ville heller ha vervet som finansminister.

Unionsoppløsningen

Utdypende artikler: Unionsoppløsninga og Christian Michelsen

I norsk statsråd på Stockholms slott 27. mai 1905 leverte statsminister i Stockholm Jørgen Løvland regjeringen Christian Michelsens avskjedssøknad til kong Oscar II, som følge av at kongen nektet å sanksjonere loven om eget norsk konsulatvesen. Kongen nektet å akseptere regjeringens avskjedsøknad, da han ikke så noen mulighet til å utnevne en ny norsk regjering. Løvland fastholdt regjeringens avskjedssøknad. Løvland vendte da tilbake til Kristiania 29. mai som en del av den politiske prosessen som ledet fram til unionsoppløsningen 7. juni 1905, da statsminister Michelsen i stortingsmøte denne dagen meldte at regjeringen nedla sine embeter. Stortinget bemyndiget da Statsrådets medlemmer til inntil videre å utøve den myndighet som kongen er tillagt etter norsk lov, med de endringer som fulgte av at personalunionen med Sverige var oppløst ved at kongen hadde opphørt å fungere som norsk monark. Løvland ble da landets første utenriksminister (formelt statsminister for utenrikssaker).

Under Karlstad-forhandlingene var Sofus Arctander konstituert som statsminister 31. august-23. september.

Folkeavstemningen om monarki

Folkeavstemningen 12. og 13. november 1905 ga flertall for å anmode prins Carl av Danmark om å bli Norges konge, og dermed også videreføre monarkiet som Norges styreform. 18. november valgte Stortinget prins Carl til konge, men navnet Haakon VII. Han ledet sitt første statsrådsmøte 27. november 1905 på Kristiania slott, etter at han like før hadde avlagt eden til Stortinget. I dette statsrådsmøte søkte Christian Michelsens regjering avskjed. Kongen bifalt ikke dette, og utnevnte samtlige regjeringsmedlemmer til å fortsette i embetene. Samtidig ble statsminister Jørgen Løvland utnevnt til statsråd og beordret til å overta ledelsen av Utenriksdepartementet.

Statsråd Gunnar Knudsen hadde søkt og fått avskjed 31. oktober. Han mente at en måtte ha en folkeavstemning om statsformen før det kunne gis tilbud til prins Carl av Danmark, mens hans regjeringskolleger insisterte på motsatt rekkefølge.

Avskjed

I statsråd 28. oktober 1907 søkte statsrådene Harald Bothner og Otto Jensen avskjed. Også statsminister Christian Michelsen søkte avskjed av helsemessige årsaker. Avskjedssøknadene ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 28. oktober 1907. Samtidig ble resten av regjeringen utnevnt på ny med Jørgen Løvland som statsminister, med virkning fra 28. oktober 1907.

Statsrådene

11. mars 1905 - 7. juni 1905

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke
Christian Michelsen Statsminister V Skipsreder
Justisdepartementet V
Jørgen Løvland Statsminister i Stockholm V Lærer
Sofus Arctander Handelsdepartementet V Jurist
Gunnar Knudsen Finansdepartementet V Skipsreder
Revisjonsdepartementet V
Wilhelm Olssøn Forsvarsdepartementet H Generalmajor
Edvard Hagerup Bull Statsrådsavdelingen i Stckholm H Jurist
Christopher Knudsen Kirkedepartementet H Prost
Harald Bothner Statsrådsavdelingen i Stckholm V Sorenskriver
Aasmund Halvorsen Vinje Landbruksdepartementet MV Lensmann
Kristofer Lehmkuhl Arbeidsdepartementet S Børskommisær

7. juni 1905 - 27. november 1905

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Christian Michelsen Statsminister V Skipsreder
Finansdepartementet V 31. oktober
Sofus Arctander Konst. statsminister V Jurist 31. august 23. september
Handeldepartenmentet V
Jørgen Løvland Statsminister for utenrikssaker V Lærer
Gunnar Knudsen Finansdepartementet V Skipsreder 31. oktober
Wilhelm Olssøn Forsvarsdepartementet H Generalmajor
Edvard Hagerup Bull Justisdepartementet H Jurist
Christopher Knudsen Kirkedepartementet H Prost
Harald Bothner Revisjonsdepartementet V Sorenskriver
Aasmund Halvorsen Vinje Landbruksdepartementet MV Lensmann
Kristofer Lehmkuhl Arbeidsdepartementet S Børskommisær

27. november 1905 - 28. oktober 1907

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Christian Michelsen Statsminister V Skipsreder
Revisjonsdepartementet V
Forsvarsdepartementet V 25. mai 1907
Jørgen Løvland Statsminister for utenrikssaker V Lærer
Sofus Arctander Handelsdepartementet V Jurist
Wilhelm Olssøn Forsvarsdepartementet H Generalmajor 25. mai 1907
Edvard Hagerup Bull Finansdepartementet H Jurist 7. november 1906
Abraham Berge V Gårdbruker 7. november 1906
Christopher Knudsen Kirkedepartementet H Prost 27. januar 1906
Otto Jensen Uavhengig Sogneprest 27. januar 1906
Harald Bothner Revisjonsdepartementet V Sorenskriver
Aasmund Halvorsen Vinje Landbruksdepartementet MV Lensmann 7. november 1906
Sven Aarrestad V Gårdbruker 7. november 1906
Kristofer Lehmkuhl Arbeidsdepartementet S Børskommisær 28. september 1907
Jørgen Brunchorst Uavhengig Generalkonsul 28. september 1907

Kilder