Christine Sophie Jochumsdatter Vagel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christine Sophie Jochumsdatter Vagel (f. omkr. 1687, død 1771) var gjennom mer enn et halvt århundre frue på Storhamar, og gjennom en betydelig del av denne perioden også eier av godset.

Slekt og familie

Hun var datter av Jochum Mathiassen (d. 1721) og Kirsten Christensdatter Heidemark.

I 1712 ble hun gift med prokurator Jens Hansen Grønbech (1666–1734). Det ble ingen barn i ekteskapet.

Hun ble i 1741 gift for andre gang med justisråd Iver Jentoft (d. senest 1756).[1] Også dette ekteskapet var barnløst.

Liv og virke

Faren var kjøpmann i Fredrikshald, og mora var i nær slekt med borgermesteren der. Hun ble altså født inn i det øvre økonomiske og sosiale sjikt i byen.

Hun ble gift med Jens Grønbech etter at den dyktige adokvaten hadde fått Jochum Mathiassen og hans sønn Mathias Jochumsen som klienter i en spionasjesak. Den endte i 1715 med at han fikk dem begge frikjent.

Fire år etter at hun ble gift med Jens Grønbech kjøpte han den adelige setegarden Storhamar for 23 000 riksdaler. Året etter solgte han mange av gardene under Storhamargodset til bondesjøleie. Sammer år tok han over GrefsheimNes på Hedmarken, også den en adelige setegård. Det er uklart om den var med i kjøpesummen for Storhamar eller om dette var et separat kjøp.

Jens Grønbech ble assessor ved Overhoffretten i 1721, og fikk rang av kammerråd i 1722. I 1731 fikk han rang av justisråd. Paret var i 1733 vertskap for Christian VI og dronning Sophie Magdalene med følge. De bodde i tre dager på Storhamar.

I 1734 ble hun enke, og hun ble dermed sittende som godseier. Da hun i 1741 gifta seg med Iver Jentoft tok han over eierskapet.

I 1756 ser vi av panteboka at Jentoft må være død, ettersom hun omtales som enke etter ham.[2] Hun var da igjen eier av godssamlinga, noe hun forble til sin død.

Den 30. juli 1771 ble hun gravlagt fra Vang kirke. I kirkeboka er hun oppført som «Fru Justitsraadinde Jentoftes».[3]

Arven etter henne gikk til nevøen Jens Grønbech Wessel (1735–1807). Han var sønn av sokneprest Ole Wessel og Christine Sophies søster Hedevig Magdalene Vagel. Han var for øvrig gift med sin kusine Christine Sophie Vagel, som var oppkalt etter Christine Sophie Jochumsdatter Vagel.

Referanser

Litteratur og kilder