Teisen (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Teisen er et boligstrøk i bydel Alna i Oslo. Det ligger mellom Valle og Tveita, og har navn etter gården Teisen. Det meste av bebyggelsen i området ble oppført i to faser, en i mellomkrigstida og en i etterkrigstida.

Historie

I 1582 ble Søndre Teisen utlagt til fri beitemark for Christianias borgere. I 1666 ble så området lagt til slottsmarken. Det holdt seg for det meste som jordbruksland helt til mellomkrigstida, med Teisen teglverk som en av få industribedrifter. Teglverket ble nedlagt i 1883.

Kristiania kommune kjøpte Teisen eng i 1918, og med det starta den første store byggefasen. Teisen videregående skole ble åpna i 1921 og nedlagt i 1984. Den første bebyggelsen ble knytta opp mot forstadsbebyggelsen på Bryn. Fra omkring 1950 kom andre fase, da OBOS bygde ut området med Frode Rinnan og Olav Tveten som arkitekter. Dette området ble kjent som Teisen-byen. Våningshuset på Teisen ble omgjort til barnehage, og det ble anlagt en felles plass for beboerne og et felles vaskeri. Det ble åpna samvirkelag i Teisenveien. I 1995 ble disse blokkene rehabilitert, og blant annet utstyrt med store verandaer.

Det ble stadig større trafikkproblemer ved Teisen, noe som ble avhjulpet da Teisenkrysset, der Strømsveien og Adolf Hedins vei (Ring 3) møtes, ble utbygd til to plan.

I 1844 ble det gjort et større funn av sølvgjenstander. Det ser ut til at de har vært nedgravd i ufredstid; ut fra dateringa av gjenstandene muligens i 960-års.

Borettslagene

Borettslagene som ble utbygd i 1950-åra er:

Litteratur og kilder