Dativ

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dativ er en morfologisk kasus som særlig markerer indirekte objekt, men som også styres av preposisjoner. I norrønt språk var dativ en fullt funksjonell kasus, mens den i moderne norsk forekommer kun i enkelte dialekter, og der ofte bare er styrt av preposisjoner, samt at den forekommer i enkelte faste uttrykk. Den dukker også opp i en del steds- og gårdsnavn, der dativformen har «frosset» som hovedform (stivna dativ). Fordi den kun forekommer i noen dialekter, er den et viktig dialektmerke.

I faste uttrykk

Blant vanlige uttrykk der man har bevart dativ kan nevnes «i søvne», «i live», «i tide», «av gårde», «gå mann av huse», «i hende» og «i svime».

Ordet fordi er også en dativform; -di er dativ av 'det'.

I dialekter

Dativ er særlig utbredt på Hedmarken, i Valdres, på Sunnmøre og Nordmøre, i Setesdal og i Trøndelag og den sørligste delen av Nordland. Det er oftest ikke en fullt funksjonell dativ, da den stort sett kun er styrt av preposisjoner.

Hedmark

Det er særlig på Hedmarken man finner dativ, men den kan også forekomme i andre deler av fylket, særlig i området rundt Elverum. Den kan uttrykke betydningsforskjell. For eksempel betyr setninga «Hæn Ola går ned på vægen» (akkusativ) at Ola er på vei nedover til vegen, mens «Hæn Ola går nedpå væga» betyr at Ola allerede er på vegen og går langsetter den.

I Hamarområdet er dativen utdøende, men blant annet i Romedal og resten av Stange kommune er den fortsatt nokså utbredt.

Valdres

Her kan dativen i noen tilfeller brukes for indirekte objekt, som i setningen «E ga o Hans ei bok», der 'o' for 'han' er en dativsform. Dativen styres også av preposisjon, og i sjeldnere tilfeller av adjektiv eller verb.

Det er for det meste eldre mennesker som bruker dativen mer eller mindre konsekvent.

Nordmøre

I noen områder er bruken av dativ utbredt, særlig i innlandet. Langs kysten mangler den helt enkelte steder, som på Smøla. Den kan i noen tilfeller bli brukt ved indirekte objekt, men ikke konsekvent, og fortoner seg da mer som et fast uttrykk enn som reell morfologisk kasus. For det meste styres den av preposisjoner.

Sunnmøre

På Sunnmøre er det bare enkelte steder som har bevart dativ, blant annet Sykkylven. Den brukes kun sammen med preposisjoner som styrer dativ.

Setesdal

I Setesdal, og særlig i Valle og deler av Bykle, forekommer dativ styrt av preposisjoner. Den er særlig vanlig i gårds- og stedsnavn, men brukes også i andre sammenhenger.

Litteratur og kilder