Eker Dampsag & Høvleri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eker Dampsag & Høvleri (nærmest) vinteren 1968. På motsatt side av jernbanen ligger Eker Cementvarefabrik og bebyggelsen på Loesmoen
Foto: Widerøe Flyfoto

Eker Dampsag & Høvleri er en bedrift i Øvre Eiker kommune. Den ble etablert i Vestfossen i 1899 som et dampdrevet sagbruk, men gikk seinere over til elektrisk drift. I 1957 ble produksjonen flyttet til Hokksund. Produksjonen av trelast er nå lagt ned, men det drives salg av trevareprodukter og andre typer byggevarer under navnet «Byggmakker Eiker».


1899-1954: Vestfossen

Eker Dampsag omkring 1905, med bebyggelsen i Vestfossen sentrum i bakgrunnen.
Foto: Ukjent fotograf

Bedriften ble startet i 1899 av Julius Bjerknes, Lauritz G. Nedberg og Nils Markenrud. Daglig leder var Julius Bjerknes.[1] Nils Markenrud døde i 1911[2], og hans plass i styret ble da overtatt av enken Mina Markenrud, som var Julius Bjerknes' søster.[3]

Dampsaga ble reist på vestsiden av Vestfosselva, på eiendommen Smellebråten, som lå rett ved jernbanen, cirka 500 meter sør for Vestfossen stasjon.[4] Bedriften anla kjerrat for transport av tømmer fra elva, samt sidespor fra jernbanen.

Eker Dampsag ble raskt det største sagbruket på Øvre Eiker, og i 1904 kjøpte eierne også den nedbrente Vestfossen dampsag på motsatt side av Vestfosselva.[5] Planene om å utvide driften på dette området ble imidlertid aldri realisert. Derimot ble det satt opp en stor arbeiderbolig med flere leiligheter, den såkalte Sagagården. Fra 1916 til 1928 eide bedriften også Bryggerigården, som lå på tomta ved siden av.[6]

Etter at bedriften fra 1915 fikk tilgang på elektrisk kraft fra Øvre Eiker kommunale elektricitetsverk, ble både sagbruket og høvleriet raskt bygd om for elektrisk drift.[7] I 1919 ble bedriften omgjort til aksjeselskap. Den hadde på denne tida 14 ansatte. På slutten av 1920-tallet ekspanderte bedriften raskt ved å levere å ferdigkappede moduler til mange typer hus etter en patent fra Brødrene Een.[8] Den produksjonen foregikk i en egen «ferdighusfabrikk», som lå 3-400 meter nord for selve sagbruket. Den 28. juli 1931 ble bedriften totalskadd i en brann, men ble bygget opp igjen.[9] På 1930-tallet hadde bedriften 20-30 arbeidere.[10] En tid eide den også Uvdal sag.[11]

Eker Dampsag & Høvleri etter brannen i 1931.
Foto: Ukjent fotograf

1954- : Hokksund

I 1954 fusjonerte bedriften med A/S Hokksund Sag & Høvleri.[12] Navnet «Eker Dampsag & Høvleri A/S» ble beholdt, men produksjonen flyttet til Loesmoen i Hokksund, der Hokksund sag & høvleri hadde ligget siden 1912. Her var det gode ekspansjonsmuligheter og med sportilknytning til jernbanen.

Bedriften har klart å integrere stadig nye produkter i sin virksomhet, utvikle salgs- og handelsleddet. På 1970-tallet hadde den rundt 20 90 aksjonærer og 20 ansatte, med en årlig omsetning på rundt 3 millioner kroner. Produksjonen besto av listverk, paneler, høvlet last, skurlast, byggeartikler og hytter.[13] I 1997 ble Eker Dampsag & Høvleri medlem av Byggmakker-kjeden. Sagbruksvirksomheten er nå lagt ned, men firmaet driver fremdeles med «handelsvirksomhet, drift av høvleri og deltagelse i annen virksomhet»[14]. Firmaet har i dag rundt 35 ansatte og består av hovedelskapet AS Eker Dampsag & Høvleri samt de tre virksomhetene Eker Dampsag & Høvleri AS avd. produksjon, Eker Dampsag & Høvleri AS avd. Byggmakker Eiker Proff og Eker Dampsag & Høvleri AS avd. Byggmakker Eiker Privat. Adressen er Prestebråtan 11, Hokksund.[15]

Fotogalleri

Referanser

 1. Buskerud fylkesleksikon, s.1024
 2. Slekt og Data: Gravminnebasen
 3. Johnsen, s.232
 4. Panteregister nr. V 3a, s. 373
 5. Johnsen, s.232
 6. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbe/L0003a: Panteregister nr. V 3a, s. 105-106
 7. Ek 2005, s.42
 8. Buskerud Fylkesleksikon, s.1024
 9. Drammens Tidende, 29/6-1931.
 10. Skeie, s.214-215
 11. Buskerud Fylkesleksikon, s.1024
 12. Drammens Tidende, 21/10-1954
 13. Industrirevy Buskerud 1975, s.186
 14. .Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund
 15. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund

Kilde


Eiker Leksikons logo.jpeg Eker Dampsag & Høvleri inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!