Ekers bryggeri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med Egers Bryggeri (1856–1890) i Kristiania
Ekers bryggeri omkring 1890

Ekers bryggeri var et ølbryggeri i VestfossenØvre Eiker, anlagt i 1860-åra av Olaus P. Foss på en tomt som tilhørte faren, Peder A. Fossesholm. Det var et ganske lite bryggeri, og folketellingene for 1865 og 1875 har bare registrert 3-4 personer som bryggeriarbeidere. Antagelig var markedet begrenset til Vestfossen og nærmeste omegn. Bryggeriet var opprinnelig en trebygning, som brant i 1880, men ble gjenreist i mur. Denne Bryggerigården står fortsatt og brukes til industrivirksomhet, men bryggeridriften opphørte i 1903.

Olaus Foss drev trolig bryggeriet fram til 1878, da tomten ble solgt. Det opprinnelige anlegget gikk med i den store bybrannen i 1880. Etter dette ble fabrikken gjenreist og utvidet «til et fuldt moderne anlæg og øllet fra Ekers bryggeri var bekjendt for sin godhet, noget man bl.a. tilskrev det utmærkede vand», skrev bygdebokforfatter Nils Johnsen i 1914.

Eiere i 1882 var Johan Undahl og Louise Larsen, som meldte bedriften til firmaregisteret 23/10-1882, med formål «Tilvirkning og Salg af Bayerøl og øvrige Ølsorter». Året etter solgte Louise Larsen sin andel til C.H.Bernan, og samtidig ble foretaket gjort om til et aksjeselskap med kapital på 20.000 kr. Bare halvannet år seinere ble imidlertid driften innstilt, med den begrunnelse at «Selskabet har maattet standse sin Drift formeldest Loven om Ølsalg paa Landet af 18. Juni 1884»

I 1887 overtok et nytt aksjeselskap, med Andreas Sørum og ekteparet Ragna Olsen og Stener Olsen i spissen. Dette selskapet ble anmeldt til firmaregisteret 14.mai 1887. Ragna Olsen overtok som ene-eier to år etter. Bryggeriet var nå i drift til et stykke ut i 1890-åra, da det visstnok igjen måtte stenge fordi det mistet retten til ølsalg. I 1899 ble eiendommen kjøpt på auksjon av A/S Restauratørenes Bryggeri & Mineralvandfabrik i Christiania for 26.000 kr. Det er imidlertid uklart om produksjonen kom i gang igjen. Alt i 1903 ble imidlertid anlegget solgt på tvangsauksjon og overtatt av Skoger sparebank.

Bryggerigården står fortsatt, og nåværende eier er A/S Kristensen Stålvare.

Galleri

Kilder

  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Firmaregister A-I (1875-1890) , fol.55 og fol.70
  • Johnsen, Nils: «Eker» (utg. 1914), s.211Eiker Leksikons logo.jpeg Ekers bryggeri inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!