Ellen Holager Andenæs

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Allen Aimée Holager Andenæs f. Holager (født 28. august 1947) er forsvarsadvokat, og har tidligere vært statsadvokat, politiinspektør, lagdommer og sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hun tok examen artium ved Ris gymnas i 1966, og var ferdig med jusstudier ved Universitetet i Oslo i 1973. Fra 1973 til 1975 var hun konsulent ved Forbrukerombudet, og fra 1975 til 1977 ved Oslo ligningskontor. Politikarrieren begynte hun som politiadjutant ved Oslo politikammer 1977–1982. Hun ble så riksadvokatfullmektig i 1982.

I 1983 ble hun Norges første kvinnelige statsadvokat. Hun var tilknytta statsadvokatene i Eidsivating fram til 1987. Fra 1987 til 1994 var hun sjef for ordensavdelinga ved Oslo politikammer, med tittelen politiinspektør. Hun var så sjef for kriminalavdelinga samme sted en kort periode i 1994, før hun gikk over til Borgarting lagmannsrett som konstituert lagdommer. Der var hun til hun ble konstituert sjef for PST i desember. Der var hun til august 1997, da Per Sefland ble utnevnt til PST-sjef. Hun var første kvinne som satt i sjefsstolen i PST; Janne Kristiansen ble i 2009 første kvinne som ble fast utnevnt til embetet.

Etter at hun gikk av fra PST etablerte hun seg som forsvarsadvokat i Oslo. Hun deltok i en rekke profilerte saker, blant annet som forsvarer for Thomas Thendrup under NOKAS-saken.

I 2006 ble Ellen Holager Andenæs anmeldt av Christer Tromsdal for trusler og frihetsberøvelse. Hun fikk i november 2006 status som sikta av Asker og Bærum politikammer. Saken ble ikk avklart før i april 2007, da politiet henla den. Hun ble i 2010 tilkjent en erstatning på kr 10 000 i oppreisning for urettmessig straffeforfølging.[1]

Hun er gift med Mads Henry Andenæs, tidligere professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Paret har fire barn.

I 2004 vikarierte hun i en kort periode for Silje Stang som programleder for underholdningsprogrammet Torsdagsklubben.

Referanser

Litteratur og kilder