Finnemarka (1982)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Finnemarka I - forside.jpg

Finnemarka er den første av to bøker om Finnemarka ved Drammen ei bok som ble utgitt i 1982 på initiativ fra Bjarne Røgeberg, som også var redaktør for boka. I redaksjonskomitéen satt dessuten Thorbjørn, Braathen, Nils Hagerup og Arild Skinemoen. Utgivelsen ble finansiert av Forsikringsselskapet Norge. Boka er på 193 sider og ble trykt hos Harald Lyche & Co i Drammen.

Boka omhandler skogsområdene mellom Drammensdalen og Tyrifjorden, i kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Drammen, også kjent som «Drammensmarka» eller «Drammens nordmark». Navnet «Finnemarka» ble opprinnelig først og fremst brukt om traktene rundt innsjøen Glitre, men boka bidro til at det ble vanlig å bruke dette navnet på hele skogsområdet nord og øst for Drammenselva, sør for Tyrifjorden og vest for Liervassdraget

Boka inneholder historisk stoff om den eldste finnebosetningen og om bosetning i nyere tid, samt utnytting av ressursene i området til seterdrift, skogbruk og andre næringer, samt til jakt og fiske, idrett og friluftsliv. Det er også artikler dyre- og planetliv, om stedsnavn og sagn og om hjemmefrontens bruk av området under andre verdenskrig.

Ei ny bok med mer stoff om Finnemarka - «Finnemarka II», også den med Bjarne Røgeberg som redaktør, ble utgitt i 2000. Dessuten ga Tom Schandy og Tom Helgesen ut boka «Fantastiske Finnemarka» i 2015

Innhold:

Aasmund Slaattelid: Sangen om Finnemarka - s.11

Steffen Gausmel: Finnemarka - s.13:
- Den første bosetting - s.20
- Finnene og bygdefolket - s.35
- Bosettingen etter finnene - s.37
- Eiendomsforholdene - s.40
- Trekull- og tjærebrenning. Kalkbrennerier - s.46
- Skole og undervisning - s.53
- Økonomisk og helsemessig utnyttelse - s.54
- Bragernesåsen og bopassene - s.60

Steffen Gausmel og Arne Kildebo: Skog- og sagbruk - s.67

Steffen Gausmel og Bjarne Røgeberg: Bruken av vannressursene - s.78

Ørnulf Haugann: Fløtning - s.83

Tore Solbakken: Geologi og bergverk - s.88

Thure Lund: En rik flora - s.98

Tom Schandy: Glimt fra fuglelivet - s.110

Gotfred Holo: Et eldorado for stangfiskere - s.121

Nils Drolsum: Jakt og dyreliv - s.128

W.Stibolt: Breili-oksen - s.133

Olav Sørensen Seterbruket - s.139

Bjarne Røgeberg: Friluftsliv - s.161

Per Steffensen Marka som idrettsarena - s.169

Stig Sundkvist: Innhogg i markas navneverden - s.185

Otto Blehr: Finnemark og svedjebruk - s.191

Audun Knappen: Finnemarka under okkupasjonen 1940-1945 - s.199

Gunnar N. Lindaas Ga sine liv for vår frihet - s.221

Skitur i Finnemarka i 1910-12 - s.225

Register - s.230

Tilgjengelighet

Boka er tilgjengelig for norske IP-adresser i Nasjonalbiblioteket: Finnemarka

Flere bøker og artikler om Natur i Eiker finnes i Eiker Bibliografi.