Frederik Rode (1800–1883)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frederik Rode
Foto: Oslo Museum (1875-1880).
Rodes gravminne på Frogner kirkegård i Lier.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Motiv fra Rodes plass i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Frederik Rode (født 23. september 1800 i København, død 24. oktober 1883 i Kristiania) var en prest og stortingsmann.

Bakgrunn

Han var sønn av offiseren Hans Henrich Rode fra Østfold og ble i født i København mens faren tjenestegjorde der. Hans mor, Charite Nicoline, skal ha vært uekte datter av arveprins Frederik, Christian VII's brorsønn, og således halvsøster av Christian Frederik.

I 1812 kjøpte Hans Henrich Rode Søndre Hellerud gård i Aker og Frederik Rode vokste deretter opp her. Oberst Rodes vei er oppkalt etter faren.

Frederik ble gift med Anne Lovise Holter. De ble foreldre til Carl Theodor Rode (1833–1899) som ble prest og politiker i Trøndelag, og gårdbruker Otto Rode (1842–1911), som også var politiker i Buskerud.

Virke

Han var først sogneprest i Talvik i perioden 1826 til 1833, deretter sogneprest i Gjerpen fra 1834 til 1854, stiftsprost i Christiania 1854 til 1859 og sogneprest i Lier til 1875.

I 1833 møtte han på Stortinget, det såkalte Bondestortinget, som representant for Finmarkens amt.

Han ga i 1842 ut Optegnelser fra Finmarken som er et verdifullt bidrag til litteraturen om Finnmark.

Han var også en foregangsmann, ikke bare i kirkelig sammenheng, men også innenfor jordbruk og skolevesen. Fra 1837 til 1850-årene ga han ut en journal beregnet på jordbruksinteresserte.

Rodeløkka

Utdypende artikkel: Rodeløkka

Rode kjøpte i 1854, mens han var stftsprost i Christiania, en del på 13 dekar av eiendommen Dælenenga. Han fikk flyttet et lite hus fra Gjerpen til området. Eiendommen ble senere solgt til Hans Olsen fra Vågå som utparsellerte den. Området ble en tid kalt Vågeby etter ham, men etter hvert ble Rodeløkka det offisielle navnet.

I 1877 fikk plassen ved krysset Rathkes gate/Verksgata navnet Rodes plass etter ham.

I 1965 ble Fredrik Rodes veg i Skien kommune oppkalt etter ham.

Kilder