Gjøvik yrkesskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjøvik yrkesskole, fra 1982 Gjøvik videregående skole, var en yrkesfaglig videregående skoleGjøvik.

Yrkesskolen ble starta i 1936. Igangsetter var Petter Lillebrænd, som satt i bystyret for Venstre og var lektor på Gjøvik kommunale høyere almenskole. Tilbudet besto egentlig av mer enkeltstående kurs, men med Lov om yrkesskoler i 1940 kom det inn i mer institusjonaliserte former, og het Sentralyrkesskolen i Gjøvik fra 1941. Lillebrænd fortsatte ved begge skoler til han kun var ved yrkesskolen, som rektor, fra 1952.

Kursingen foregikk rundt hos forskjellige bedrifter. I 1947 søkte man derfor om å reise eget bygg på Hunnsjordet, i 1949 kom godkjenningen, i 1950 sto verkstedbygget ferdig og i 1953 hovedbygget. Det var hele tiden variasjoner i hvilke yrkesopplæringer som ble tilbudt, så det måtte stadig skaffes ymse lokaler, til og med på Bybrua.

Fra 1956 het skolen Gjøvik fylkesyrkesskole, og fra 1982 kom navnet Gjøvik videregående skole.

Nærmeste naboer var Gjøvik sykehus, Hunn gard, Hunn gravlund og ikke minst Tranberg videregående skole. Seinere har Tranberg, Gjøvik og Bondelia blitt slått sammen til den nye Gjøvik videregående skole som kunne åpnes i 2007. Man bygde rett og slett en fløy mellom gamle Tranberg og Gjøvik, og forbandt skolene på den måten.

Kilder