Oppland fylkes husmorskole på Bondelia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bondelia i 1940.

Bondelia Husmorskole 1908-1958

Skolen har eksistert under vekslende kår og hatt vekslende navn.

  • Kristians Amts Husholdningsskole på Hunn - fra 1908-1918.
  • Opland Fylkes husmorskole på Hunn - fra 1918-1925.
  • Opland Fylkes husmorskole på Bondelia - fra 1925-1950.
  • Fra 1950 er skolens offisielle navn - Bondelia Husmorskole.
  • Fra å ligge på landet - i Vardal herred - er skolen fra juli 1956 innlemmet i Gjøvik by.

Oppland fylkes husmorskole på Bondelia i Vardal ved Gjøvik ble opprettet i 1925, etter at fylket tidligere hadde drevet husmorskole på gården Hunn. Husmorskolen var under deler av andre verdenskrig rekvirert av tyskerne, og etter frigjøringa ble bygningen brukt som landssvikfengsel. I 1946 kom undervisninga i gang igjen, fra 1976 under navnet Bondelia videregående skole.

Husmorskolen ble seinere en del av Gjøvik videregående skole, men i 2007 opphørte all undervisningsvirksomheten på Bondelia. Bygningen sto tom til i november 2015, da den ble bygd om til mottak for flyktninger. I februar 2019 ble hovedbygningen på Bondelia revet; det planlegges boliger på området.

Kristians amts Husholdningsskole

Landhusholdningsselskapet og Selskapet for Norges Vel opprettet husmorskole på Berg i Biri den 20. januar 1891. Dette kan sies å være forgjengeren til Kristians Amts Husholdningssskole. I 1899 ble skolen flyttet til gården Gunstad i Ringebu. Husstellundervisningen ble lagt til en gård fordi jentene da fikk anledning til å følge arbeidet slik det ville foregå i husholdninger på landsbygda. Fru Anthonette Dahl var styrerinne. Skolen var ettårig. I 1905 ble driften lagt ned på grunn av manglende midler.

I 1903 ble det av Kristians amt, i dag Oppland fylkeskommune, oppnevnt en komite som skulle drøfte husstellundervisningen i amtet. Komiteen besto av fru Anthonette Dahl, som da var styrerinne på husmorskolen på Gunstad, gårdbruker Ole Teige, direktør Ødegård og direktør Hirsch. Komiteen tok initiativ til opprettelse av Kristians amts Husholdningsskole.

Kristians amts husholdningsskole ble åpnet på Hunn, rett opp for Gjøvik sentrum, 25. juli 1908. Gården var eid av Holmen Brænderi, og ble leid ut til Kristians amt. Skolen kunne ta 48 elever. Gina Bøhn var styrerinne og hadde tre lærerinner under seg. Kursene hadde fem måneders varighet. Gina Bøhn døde i 1917. Anne Braastad ble ansatt som styrerinne fra 1. juli 1917. Hun hadde allerede vært tilknyttet skolen siden den flyttet til Hunn i 1908 og fram til 1913.

Oppland fylkes husmorskole på Bondelia

I 1921 kjøpte fylket garden Øvre Bondelia av skredder Peder M. Strøm, og fire år seinere flytta skolen inn her. Den fikk navnet Oppland fylkes Husmorskole på Bondelia. Hagbart Wiklund, fru Anthonette Dahl og fru Marie Øksne fra styret, var sammen med bestyrerinne Anne Braastad, forkjempere for at husmorskolen ble lagt til Bondelia. Gården besto av 60 mål dyrket jord og litt skog. Skolen ble bygget etter tegninger fra arkitekt Ivar Ness. Det ble opprettet to avdelinger bestående av kurs på 5 måneder og kurs på 10 måneder. Det var 24 elever på hver avdeling. Skolen ansatte gårdsbestyrer, men fordi han ikke hadde fagutdannelse, hadde fylkesagronomen ansvaret for den teoretiske undervisningen i husdyrlære.

Brann på husmorskolen på Bondelia

Høsten 1934 var det brann på husmorskolen, og undervisningen ble innstilt i 3 måneder. Så ble undervisningen gjenopptatt på gården Kastad i Vardal. Gården ble kjøpt av Sverre Braastad, for at husmorskolen skulle kunne drives mens en ventet på at skolen på Bondelia skulle bygges opp igjen. Braastad bodde i Frankrike, der han var en kjent konjakkprodusent, men kom opprinnelig fra Vardal.

Den nye skolen på Bondelia ble bygd i mur, etter tegninger av arkitekt Ivar Ness. Undervisningsavdelingen ble samlet i første etasje og inneholdt 3 klasserom, det ene stort nok til å samle begge klassene til felles foredrag og lignende. 3 fulle etasjer var forbeholdt 2- manns rom for 52 elever, gjesteværelse og fire lærerinneleiligheter, hver på 2 rom.

Skolen holdt også kurs, demonstrasjoner og foredrag for innbyggene i Oppland. Anne Braastad var styrerinne ved husmorskolen fram til hun ble syk i 1941. I 1950 ble det etablert spedbarnsavdeling på skolen. ledet av husstellærer Dagny Pedersen.

Styrerinner

  • Gina Bøhn (1908-17)
  • Anne Braastad (1917-41)
  • Signe Glømmen (1943-45)
  • Aasta Bergestad (kst. 1946)
  • Eva M. Tillisch (1947-)

Kilder