Hamarøy historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hamarøy historielag i Hamarøy kommune i Nordland ble stiftet i 1987. Historielaget har til formål «å verne om den lokale kulturarv, berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid og øke og spre kunnskap om Hamarøys fortid». Hovedaktiviteten er å gi ut Årbok for Hamarøy. Ved årsskiftet 2019/2020 var det 173 medlemmer; medlemstallet er relativt stabilt.

Aktiviteter

Historielaget deltar i flere prosjekter og arrangerer også en tur til steder av lokalhistorisk betydning rundt i kommunen, ofte til eldre bosettinger/fraflyttede steder.

Historielaget har ledet et treårig samarbeidsprosjekt mellom Steigen historielag, Steigen kommune, Hamarøy historielag, Hamarøy kommune, Nordlandsmuseet og Arran Lulesamisk Senter. «Anna i Makkvatnet-prosjektet» skal avsluttes i år og vil bli offisielt åpnet på sensommeren i år. Anna Pedersen var en samisk grenselos som bodde på en avsidesliggende gård i Sagfjorden i Hamarøy. Hun loset og hjalp flyktninger under andre verdenskrig.

Fotoprosjektet «Registrering, identifisering og digitalisering av eldre bilder i Hamarøy» er et samarbeid med Nordlandsmuseet der hensikten er å spore opp, digitalisere og ta vare på den lokale bildeskatten som finnes rundt i kommunen. Et viktig mål er også å få knyttet informasjon til de enkelte bildene Til nå (2019) er det digitalisert ca. 3000 bilder. Historielaget har fått overdratt en del enkeltbilder og albumer fra enkeltpersoner, samt noen bildesamlinger. Et utvalg av de digitaliserte bildene vil bli lagt ut på en database som Nordlandsmuseet organiserer.

Historielaget har restaurert alle eldre gravminner av støpejern på kirkegårdene i kommunen, renset og behandlet i et samarbeid med Riksantikvaren. Historielaget finansierte også restaureringen av kirkegårdsmuren på Presteid.

Laget har arrangert kurs i slektsgransking og i en periode administrert et slektsgranskingsforum for å støtte opp om dette arbeidet.

Historielaget har i mange år gitt økonomiske støtte til skolelever som har deltatt på reise med De hvite bussene.

Hamarøy historielag har også deltatt i et prosjekt som omhandlet innsamling av stedsnavn rundt i kommunen, i samarbeid med Arkiv i Nordland og fylkeskommunen.

Publikasjoner

Laget har utgitt Årbok for Hamarøy siden 1987, til sammen 32 årganger (pr. 2019). Det ble i en del år også trykket og sendt ut medlemsblad. Historielaget har også utgitt noen andre bøker (blant annet Hamsun mellom sambygdinger), et hefte om lokal musikk, samt vært med på å finansiere flere eksterne lokale utgivelser.

Ledere

  • Idar Sørensen 1988–1990
  • Eyolf Apold 1991–2000
  • Ole Martin Bjørklund 2001
  • Eyolf Apold 2002
  • Olav Elbak jr. 2003–2005
  • Trond Inge Mathisen 2006–2007
  • Per Solheim 2008–2009
  • Idar Sørensen 2010–

Børge Strandskog og Roald Finvik har også stått sentralt i Hamarøy historielag.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Hamarøy historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker