Hans Hansen Blixencrone

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Hansen Blixencrone, opprinnelig Hans Hansen Blix, (født 1661 i Gildeskål, død 1. april 1730 i Aker) var fogd i Ytre Sogn fra 1686, viselagmann i Bergen 1699-1704[1] og justitiarius i Overhoffretten fra 1704. Han ble adla under navnet Blixencrone i 1712.

Han var sønn av kapellan og senere sokneprest Hans Hansen Blix (d. 1680) og Kirsten Stephansdatter (d. 1680).

Han var gift første gang med Elisabeth Munthe (1666–omkr. 1685), datter av fogd i Sogn Christoffer Gersten Morgenstierne (1619–1679) og Birgitte Ludvigsdatter Munte (1634–1708), og dermed en barnebarn av biskop i Bergen Ludvig Munthe. Ei datter fra andre ekteskap, Sara Dorothea (1698–1778), ble gift med justitiarius ved Overhoffretten Ulrik Frederik From (1689–1758).

Han ble gift andre gang omkring 1686 med Maren Hansdatter (1666–1705), som var datter av overtoller i Bergen Hans Clausen (d. 1702) og Ingeborg Pedersdatter Lem (omkr. 1649–1695). Ei datter fra dette ekteskapet, Ingeborg Maria (1692–omkr. 1731) var gift med assessor Jacob Wordemann.

Hans tredje ekteskap var med Karen Must (d. 1711), som var datter av president i Christiania Hans Hansen Must (1640–1706), og det fjerde ble inngått 20. november 1711 med Margrethe Alette Wind (1671–1728), datter av generalmajor Ove Wind (1665–1722) og Alette Margrethe Dorn (1671–1749).

Etter å ha studert ble han fogd i Ytre Sogn i 1686, og så i 1699 til 1704 viselagmann i Bergen mens Niels Tygesen Knag var lagmann. Han ble justitiarius i Overhoffretten i 1704, var medlem av Slottsloven 1704–1722, medlem av krigskassedeputasjonen 1710–1712, av matrikuleringskommisjonen 1721–1723. Av andre titler kan nevnes justisråd i 1704 og etatsråd 1711. Han ble avsatt i 1728.

Fra 1704 til 1722 var han medlem av Slottsloven på Akershus.

Hans Blixenkrone kjøpte i 1707 Ullevål fra dødsboet etter Laurits Jacobsen, som gikk bort i 1705. Han beholdt gården til 1728, da han solgte videre til Hartvig Huitfeldt.

Referanser

  1. Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren Skriftserie 7, Oslo 2000:135f.

Kilder


Fiat-justitia medium.jpg Hans Hansen Blixencrone er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.