Hans Thomas Meinich

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Thomas Meinich (født 30. januar 1819 på garden Kronborg i Land, død samme sted 7. juni 1878) var politiker og embetsmann. Meinich satt i perioden 1857-1858 som stortingsrepresentant fra Christians amt. Han var fogd i Valdres 1855-60, amtmann i Søndre Bergenhus amt 1860-69 og i Christians amt 1869 til 1878, med bolig og kontor på Lillehammer. Fra 1876 til 1878 vikarierte Jan Greve Skjoldborg for Meinich, siden denne da var formann i hovedmatrikuleringskommisjonen.

Fogdesønn fra Land

Meinich vokste opp på storgarden Kronborg (Kronviken) ved Randsfjorden, i den seinere Søndre Land kommune. Faren, Jens Christian Meinich (1787-1855), var den siste fogden i det store Hadeland og Valdres fogderi. Hans Thomas Meinichs mor var Elisabeth (Lisa) Cathrine f. Berg, og han var gift med Eveline, født Stenersen (1841-1911). Blant barna deres var juristen Jørgen Herman Meinich (1868–1948), som blant annet var fylkesmann i Vestfold 1923-1938, og offiseren og næringslivsmannen Knut Ørn Meinich (1876-1958). Datteren Anne Birgitte (1874-1964) var gift med høyesterettsdommer Paul Ivar Paulsen (1868-1938).

Meinichs biograf, Chr. Ebbell, skriver at foreldrene sendte ham til Skien for å gå på den såkalte lærde skole i byen. Han ble cand.jur. i 1845, og flytta året etter tilbake til sine hjemtrakter som fullmektig for sorenskriver J. G. Thaulow.

I 1852 ble han fullmektig for faren, den aldrende fogden. I 1855 døde gamle Meinich, og Hans Thomas "arva" embetet, først som konstituert fogd, og fra 1858 som den første fogden i det nye Valdres fogderi.

Amtmann Meinich

Amtmann Meinichs gate ligger på Sandaker i bydel Sagene i Oslo, og ble navngitt etter amtmann Hans Thomas Meinich i 1879.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Som amtmann i Christians amt var Meinich bl.a. Lillehammers representant i den «Gudbrandsdalske jernbanekomité», som arbeidde for jernbaneforbindelse mellom Lillehammer og Romsdalen. Amtmann Meinich tok også initiativ til «Den Selskabelige Forening», som i tillegg til dansen muligens var tenkt som ei politisk forening, ei konservativ motvekt til Lillehammers venstrebevegelse. I praksis ble foreninga imidlertid ingen politisk kraft.

Han fikk i 1879 Amtmann Meinichs gateSandaker i Kristiania oppkalt etter seg. Dette var i nabolaget til broren, Jørgen Henrik Meinich.

Ettermæle

Hans Thomas Meinich er gravlagt på Fluberg kirkegård i Søndre Land. Gravminnet har minneteksten I Erkendelse af hans Værd som Menneske, Statsborger og Embedsmand satte Medborgere og Venner fjærn og nær ham dette Minde. Kona Eveline er ikke gravlagt sammen med ham, hun er gravlagt sammen med blant andre sønnene Jørgen Herman og Knut Ørn på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker