Harstad Turnforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne kunngjøringa - på første side i Tromsø Amtstidende for 14. nov. 1891 forteller oss at det ble stiftet en turnforening i Harstad søndag 8. november 1891 - og at den skulle ledes av Lensmannsbetjent Michelsen (Mikkelsen) som formann, nestformann: redaktør Peter Oluf Klinge og kasserer postbetjent Hansen.
Foto: Tromsø Amtstidende 14.11. 1891
Annonse fra 21. november 1896.
Harstad Turnforenings Herretropp 1920. Forreste rad fra v.: Bjørgulf Jakcobsen, blikkenslager Bjarne Olsen, Haakon Dahl, løytnant Olav Kristoffersen, Erling Saue og Thorleif Danielsen. Bakre rad fra v.: Ukjent, Sverre Sæbø, Martin Uri, Ukjent, Arne Thorbergsen og Fridtjof Bruun
Turnoppvisning 1920-åra på Store Norske Spitsbergen Kulkompanis tomt i Havnegata.
Foto: Ukjent.
Harstad Turnforening 1925. Første rad fra v.: ,,,, Andre Rad fra v.: ,,,, Tredje rad fra v.: ,,, Fjerde rad fra v.: ,,,,
Foto: Ukjent.
Tore Brodtkorb i Kalottkampen 1961. En årlig konkurranse mellom Nord-Norge, Nord- Sverige og Nord-Finland.
Foto: Simon Kaarbø.

Harstad Turnforening ble stiftet 10. november 1898 for å drive med konkurranseturn og troppsgymnastikk. Foreningens første formann var dr. Paul Holst (som forøvrig tegnet byens første kjente reguleringskart). Blant medlemmene kan nevnes: dreier Oskar Hansen, Adolf Wærdahl. urmaker Carl Eriksen, Magdalus Kristiansen, Gunnar Mjelva, Slaktermester Hermansen, W. Tvedt, politibetjent Peter Oluf Klinge. På 1920-tallet ble mange offiserer benyttet som instruktører, deriblant olympiamester Helge Løvland og løytnant Tønder Einmo.

Men, som vi ser av kunngjøringen i Tromsø Amtstidende den 14. november 1891, ble det allerede 8. november i 1891 stiftet en turnforening i Harstad, «der nogleogtyve deltagere hadde tegnet sig». Formann var lensmannsbetjent Michael Mikkelsen (senere lensmann). Kan hende har denne foreningen ikke klart brasene og lagt ned, for så å gjenoppstå i 1898?

I de første årene var det problemer med lokaler som passet. «Harmonien» i Mathis Andersens gård på Torvet ble brukt, samt Sentralhallen (Gammelkinoen på kaia), Tinghuset (der Harstad Sparebank kom senere), og Bethel før den militære gymnastikksalen ble bygd i 1904.

Foreningen hadde i sine første 75 år en jevn aktivitet som toppet seg med et medlemstall på 700 i 1977, mens det i 1998 var på 100, hvorav 70 barn.

Annonse fra Tromsø Amtstidende 4. januar 1900

Arrangementer/stevner og utøvere

1920-åra: Det første damepartiet ble etablert i 1907, men først i 1923 ble det startet et livskraftig parti som hevdet seg godt i turnstevner. I 1925 arrangerte Harstad Turnforening det første nordnorske turnstevne i moderne tid med i alt 150 turnere, og samme året holdt foreningen sitt første marked med oppvisning og salg i Arbeidersamfundet. Ellers vet vi lite om foreningens virksomhet de første årene, da protokollene frem til 1917 er borte.

Tre dominerende turnere på 1920-tallet var brødrene Erling, Haakon og Sverre Dahl (sønner av forretningsmannen Johan Dahl) og den allsidige idrettsmannen Arne Thorbergsen. Haakon Dahls favorittøvelse var svingstang. Det gikk lenge historier om spesialoppvisninger de fire hadde med klatring i flaggstenger for å feste snora. Dette var noe publikum satte pris på. – Særlig når flaggstanga sto på toppen av en bygning, virket øvelsen dramatisk som publikumsoppvisning.

1940-åra: 22 mars 1947 ble den første Harstad-oppvisningen holdt og ble deretter et fast, årlig stevne. I 1948 arrangerte foreningen og Harstad Mandskor et stort fellesarrangement i «Carnegie Hall», som hestestallen etter tyskerne ble kalt. (Den sto mellom Hans Egedes gate og Storgata der det senere ble bygd posthus.) Hallen var på 900 kvm og scenen ble hele 440 kvm. Mandskoret sto for mye av renoveringen og ombyggingen, den måtte ombygges til formålet; med garderober, kjøkken, podium, lys og dekor, men da det sto ferdig dagen før sangerstevnet, benyttet de lokalitetene som sangerhall under det til da største sangerstevne i Nord-Norge. I 1949 ble det første kretsstevne for voksne holdt i Narvik 19. juni. Åtte medlemmer av foreningen deltok dette året i Linguaden i Stockholm.

1950-åra: I 1954 hadde Harstad Turnforening 318 medlemmer. I 1956 ble det holdt barneturnstevne i byen med 350 deltakere fra Harstad og Narvik. Olaf Grønlie og Torleif Danielsen var meget gode. Erling Grønlie tok i 1949 sitt første kretsmesterskap og i 1950 sitt første mesterskap i enmannsturn, og gjentok det i 1952 og 1953. Simon Kaarbø ble nr. 5 i gutteklassen i 1953 i et stevne mellom byene Harstad-Narvik-Tromsø. I 1962 ble han som første nordlending, norgesmester i klasse C i NM i Skien. Han gjentok bedriften i 1963, da som norgesmester i klasse B.
Karin Nilsen ble i 1958 første kvinnelige kretsmester og ble første nordnorske mester i 1960. Kvinnene utgjorde etter hvert flertallet i foreningen, og fra 1958 overtok de ledervervet med Rachel Strand. Kvinnene ledet deretter foreningen i lange perioder.

1960-åra: I 1960 ble det første nordnorske mesterskap i turn holdt i Harstad, og byens egen Karin Nilsen ble den første mester. Randi Saue Stabursvik ble nordnorsk mester i 1962. I 1961 ble det sju kretsmestertitler og fem av seks titler i Nord-Norges-mesterskapet. I 1969. deltok 26 turnere fra foreningen i Gymnastraden i Basel i Sveits.

1970-åra: Utover på syttitallet var det kvinnene som kom til å markere seg sterkest. «Harstad-jentene» med blant andre Karin Nilsen, Randi Saue Stabursvik, Eva (Johansen) Albaneze, Vår Steiro, May Britt Kristiansen, Lillian Pettersen, Trude Jensen, Merete Hansen, Else Henriksen og søstrene Tone og Kristel Johansen ble et begrep i Nord-Norge. Ved Gymnastraden i Berlin 1972 deltok 13 damer fra Harstad Turnforening. Damene hadde dominert i 1960-åra, men i 1972 ble det ny giv for guttene.

1980-åra: Fra åttitallet kom guttene mer på offensiven da Rolf Steffen Micheeff tok bronse i NM i 1984. Rolf Steffen Micheff fikk bronse i NM i 1984 og ble i 1985 nordnorsk mester i blasse B. Sigurd Liavåg (opprinnelig fra Ålesund) ble norgesmester 1985.
I 1983 deltok første mixtropp ved Harstad Turnforenings 85-års jubileum.
I 1988 var det barnekretsstevne på Finnsnes med 57 deltakere.

1990-åra: 1991 Barneturnstevne i Harstad med 500 deltakere.

2000-åra: Turnforeningen klarte å opprettholde den høye aktiviteten frem mot årtusenskiftet. (Data mangler om årene heretter.)

Av denne annonsen kan det se ut som at foreningen hadde eget turnlokale i 1907
Foto: Haalogaland 15.mai 1907.

Formenn gjennom tidene

 • 1898-1899 Dr. Paul Holst
 • 1899-1902 Adolf Wærdahl
 • 1902-1904 Rolf Sjursen
 • 1905-1906 D. E. Jackwitz
 • 1910-1911 P. Marstrander
 • 1912-1913 Olav Westbøe
 • 1913-1914 Andreas Thue
 • 1915-1916 Edv. Moe
 • 1916-1917 Andreas Stene
 • 1917-1919 Olav Hammer
 • 1920-1921 Reidar Sørensen
 • 1921-1927 Erling Saue
 • 1927-1928 Helge Fjeld
 • 1928-1929 Evald Hanssen
 • 1930-1936 Erling Saue
 • 1936-1938 Sveining Mathisen
 • 1938-1950 Sigurd Agersborg
 • 1950-1951 Odd Ytterstad
 • 1951-1955 Paul Grønlie
 • 1955-1956 Erling Grønlie
 • 1956-1957 Johan Marcussen
 • 1957-1958 Oddmund Danielsen
 • 1958-1958 Rakel Strand
 • 1958-1962 Erling Grønlie
 • 1962-1966 Solveig Vee
 • 1966-1969 Ruth Holm
 • 1969-1970 Solveig Vee
 • 1970-1973 Friid Kilvik
 • 1973-1975 Elin (Nubbe) Johansen
 • 1975-1976 Mosling Myrland
 • 1976-1977 Selma Bogstrand
 • 1977-1978 Mosling Myrland
 • 1978-1982 Selma Bogstrand
 • 1982-1984 Solveig Vee
 • 1984-1985 Birger Pedersen
 • 1985-1986 Ivan André Micheff
 • 1986-1987 Selma Bogstrand
 • 1087-1988 Evelyn Olsen
 • 1989-1990 Arne Heggelund
 • 1990-1991 Geir Lysaa
 • 1991-1998 Ella B. Johnsen

Æresmedlemmer

 • Erling Saue (utnevnt 1938)
 • Sigurd Agersborg

Kilder

 • Harstad Turnforening 100 år. Eget jubileumshefte 1998.
 • Tromsø Amtstidende 14. november 1891.
 • Steinnes, Kristian: Ved egne krefter. Harstad 2003.