Hedemarksbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Minnesund jernbanebru over Vorma sto ferdig i 1879. Her blir midtspennet forlenget i 1913. Kjørebaner for bil ble påbygd 1925.
Kilde: Jernbanemuseet.
NSB linjekart 1883 viser situasjonen kort etter at Hedemarksbanen kom på plass.
Kilde: Jernbanemuseet.

Hedemarksbanen fra Eidsvoll til Hamar ble liggende igjen som det siste, manglende leddet i jernbaneforbindelsen mellom Christiania og Trondhjem, etter at den normalsporede Hovedbanen åpnet i 1854, og til sist Rørosbanen som smalsporet jernbane fram til Hamar i 1877. Anleggsarbeidet ble startet i 1877, og strekningen på 58,6 km ble satt i drift som normalsporet jernbane 8. november 1880. Den offisielle åpningen ble foretatt av kong Oscar II den 11. oktober 1880. På Hamar stasjon var det sporbrudd, noe som medførte at reisende som skulle til eller fra Rørosbanen i mange år måtte bytte tog, og alt gods måtte omlastes gjennom en omstendelig og tidkrevende prosess.

Store tidsgevinster

Den sammenhengende jernbanelinjen fra Christiania til Trondheim representerte store tidsbesparelser. Forsendelser via Mjøsa kunne nå elimineres, og dermed var også forsinkelser som følge av isen en saga blott. Områdene langs linjen hadde fått en sikker forbindelse nordover og sørover, dette resulterte i fremgang og velstand både i Østerdalen og ellers. Men målt i antall innsparte døgn var det Nord-Norge som fikk aller størst nytte av den nye banen. Post og annet gods som før ble fraktet på kjøl rundt kysten kunne nå sendes med toget via Trondheim, og innsparingen kunne bli flere døgn.

Kjent brusted

Minnesund er et gammelt sundsted der Vorma renner ut i Mjøsas sørende. Minne jernbanebru sto ferdig i 1879. Brua fikk i 1925 påbygd enveiskjørt veibane på hver side, nye veibruer ble bygd i 1959 og 1994. Fram til jernbanebrua fikk sine veibaner var det vanlig fergeoversetting for gående og kjørende.

Kjært barn - mange navn

Hedemarksbanen var bare ett av de mange navnene som ble brukt på banestrekningen. Et annet var Eidsvold–Hamarbanen, med initialene E.H.B. påmalt banens vogner. Banen inngikk sammen med Rørosbanen og Meråkerbanen i fellesbetegnelsen Nordbanerne, som lett kunne forveksles med Nordbanen - en eldre betegnelse på Gjøvikbanen med sidelinjer.

Videre mot Gudbrandsdalen og Dovre

Stortinget vedtok i 1890 å forlenge Hedemarksbanen fra Hamar til Otta. Det nye baneselskapet ble da døpt Eidsvoll-Ottabanen og senere ble navnet endret til Eidsvoll-Dombåsbanen. Etter dette opphørte Hedemarksbanen som offisielt navn på banestrekningen mellom Eidsvoll og Hamar. I dag inngår den som en del av Dovrebanen.


5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.