Hoff (gård i Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hoff
Hoff gård Oslo.jpg
Våningshuset og deler av hagen.
Først nevnt: Middelalderen
Sted: Hoff
Kommune: Oslo
Gnr.: 31
Bnr: 1
Type: Matrikkelgård
Adresse: Hoffsveien 40

Hoff, også kalt Hov gnr. 31/1, er et gårdsanlegg med adresse Hoffsveien 40A og B (låven) i Ullern. Den har gitt navn til strøket Hoff og veiene Hoffsveien (1893), Hovfaret (1938), Hoff terrasse (1951) og Hoffstunet (1986) i området. Den har også gitt navn til en holdeplass på Lilleakerbanen og Hoffselva og Hoffsdammen.

Historie

Navnet Hov tyder på at det kan ha vært et gudehov her i førkristen tid, viet til gud Ull.

I middelalderen var gården klostergods under Hovedøya og ble krongods etter reformasjonen. Den ble av Kronen forlent kvitt og fritt til borgermester Oluf Glad i 1578 som belønning for hans innsats under krigen.

17. april 1663 ble gården med den underliggende ødegården Olstad solgt fra Kronen ved skjøte til brødrene Christopher og Jan Didrikssønner (Tack) som på denne tiden kjøpte opp flere gården i Aker.

Etter denne tiden hadde gården en rekke ulike eiere, blant annet Engebret Engebretssøn Hoff (1818-1881) som eide gården fra 1837 og fikk i 1926 oppkalt Engebrets vei i strøket oppkalt etter seg.

Våningshus fra 1856 bevart, omtalt av Eilert Sundt som moderne og tidsmessig bygning. Andre bygninger er også bevart. Låven fra 1905 brant ned i 1978, men ble gjenoppbygd som næringslokaler. Det var gårdsdrift med dyrehold helt fram til 1960-årene.

Husmannsplasser

Utparselleringer

Gårdens jordvei ble utparsellert i flere runder, 1923-1924 da det ble bygget en hagebylignende bebyggelse langs den nedre delen av Konventveien (nr. 39–71 og 46–74), kalt Hoffsbyen, opprinnelig arbeiderboliger i form av kommunale leiegårder for arbeidere ved Skabo Jernbanevognfabrik, Thunes mek. Værksted og Eureka mek. VerkstedSkøyen, og rundt disse ble det bygget halvannen etasjes trevillaer for funksjonærene ved fabrikkene.

Blokkene i Hoff terrasse og Hoffsveien ble utbygget i årene 1948 til 1953, , inklusive den 14 etasjes høye punktblokken med 91 leiligheter med adresse Hoffsveien 30.

Hofftunet ble utbygget i 1980-årene med i alt 16 tre etasjes hus med til sammen 110 boliger gruppert rundt tre tun.

Kilder


Koordinater: 59.92941° N 10.67538° Ø