Vestfossen Træmassefabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestfossen Træmassefabrik var et mekanisk tresliperi som ble anlagt i Vestfossen i 1868. [1] Det var dermed den første treforedlingsbedriften som ble startet i Drammensvassdraget. Eiere var brødrene Amund Pedersen Fossesholm og Olaus P. Foss, og i dagligtale var bedriften kjent som «Foss-sliperiet». På 1870-tallet nevnes også en Thomassen som medinteressent. [2] I begynnelsen skal sliperiet ha blitt drevet med et tradisjonelt vannhjul, og Olaus Foss skal selv ha stått for byggingen. Årsproduksjonen var bare noen titalls tonn mekanisk tremasse, og eneste avtaker de første årene må ha vært Ekers Papirfabrik. Da jernbanen kom til Vestfossen i 1871 åpnet imidlertid det også for salg av tremasse til andre papirfabrikker. I 1882 ble det innført turbindrift, og i løpet av 1880-tallet kom årsproduksjonen opp i 1000 tonn. Fabrikken sysselsatte da omkring ti arbeidere. Bedriften greide neppe å følge med i den raske teknologiske utviklingen som treforedlingsindustrien gjennomgikk på 1890-tallet, og produksjonen ble trappet ned. I 1899 ble den solgt til nabobedriften Vestfos Cellulosefabrik, som reiv hele anlegget og brukte området til utvidelse av sin egen virksomhet.

Fotnoter

  1. Enkelte kilder oppgir 1869 og 1870 som årstall for anleggelsen, men Amtmannen i Buskeruds femårsberetning fra 1870 står det at sliperiet ble anlagt «for et par år siden».
  2. Mest sannynlig var dette sagfogd Thomas Thomassen.

Kilder

  • Johnsen, Nils: Eker. Træk av en storbygds saga. Utg. 1914.
  • Ek, Bent: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo 1991.
  • Masse papir. Norske papir-og massefabrikker gjennom 150 år. Utg.2006 av Norsk Skogmuseum. Digital versjonNettbiblioteket.


Eiker Leksikons logo.jpeg Vestfossen Træmassefabrik inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!