Holmen (strøk i Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Holmen gard.
Foto: Aslak Kittelsen (2012)
Vestre Holmen gard.
Foto: Aslak Kittelsen (2012)
Holmendammen en vårdag.
Foto: Aslak Kittelsen (2012)

Holmen er et boligstrøk i Bydel Vestre Aker i Oslo, og ligger mellom Hovseter i vest, Smestad i sør og Slemdal i øst. Navnet er etter et gammelt gardsbruk, Holmen, og kommer av norrønt holmr, "haug", og vin, "naturlig eng". Garden har gitt navn blant anna til Holmenkollen og Holmendammen, en grønn lunge midt i området. Holmen er ifølge navnet en svært gammel gard: Man regner med at "vin-garder" skriver seg fra folkevandringstida. I middelalderen ble garden delt i Nordre og Søndre Holmen, men ble senere samlet igjen. Holmen var, i likhet med de fleste av de eldre gardene i Aker, i drift også etter Svartedauden.[1] Garden var også en av de få gardene i bygda som var i sjøleie1500-tallet, i 1557-1558 nevnes Halsten Holmen som bruker.

Garden skal ha vært delt i mange deler i 1699, men i det året ble den kjøpt av rittmester Johan W. Treubler, som samlet garden på ei hand igjen. Garden forble udelt gjennom hele 1700-tallet, men gikk gjennom en del eierskifter. Treubler solgte den i 1709 til Margrethe Hansdatter Øverland, hennes barnebarn Even Hansen Holmen solgte den igjen til stiftamtmann Gebhard Moltke-Huitfeldt i 1794. Denne i sin tur solgte på nytt samme år til Ole Nilssen Smestad, oppsitter på Nedre Smestad. Da han døde i 1820, ble garden delt på nytt, denne gangen for godt. En av Oles sønner fikk den opprinnelige Holmengarden, som nå fikk navnet Østre Holmen, en annen fikk Vestre Holmen, og en siste fikk Nedre Smestad.[2] Østre Holmens hovedbygning ble reist av Treubler, og står fremdeles. Nåværende adresse er Bjørnveien 2c. Vestre Holmen har nå adresse Holmenkollveien 34, og ble fradelt i 1820. Våningshuset der ble oppført i 1823, senere påbygd.

Holmen-gardene hadde en hel del husmannsplasser, ifølge folketellinga i 1900 var blant anna Arnebråten, Ballerud, Besserud, Bjerkehaugen, Hagan og Lybekk. Flere av disse har satt spor etter seg i navn både på gater og stoppesteder, blant annet Lybekkveien, Arnebråtveien og stoppestedet Besserud på Holmenkollbanen. Ballerud ga i si tid navn til Ballerudveien, men denne fikk i 1932 navnet Slyngveien.

I likhet med Smestad ble Holmen utviklet til boligstrøk etter at Smestadbanen kom i stand i 1912, og gardene er i dag utparsellert. I 1935 ble bana forlenget til Røa (Røabanen), og Holmen fikk et stoppested med samme navn mellom Makrellbekken og Hovseter. I tillegg til villabebyggelse ligger borettslagene Arnebråten og Holmenhaugen her. Området har også ei gressbane, rett og slett kalt «Gressbanen».

Referanser

  1. Holden, side 37
  2. Holden, side 51, 74-76

Kilder


Koordinater: 59.9459° N 10.6754° Ø