Holmenkollen kapell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmenkollen kapell
Holmenkollen kapell sett fra Holmenkollbakken 2015.jpg
Holmenkollen kapell sett fra Holmenkollbakken
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).
Sted: Holmenkollen, Oslo
Byggeår: 1903/1996
Endringer: Nyoppført 1996 etter brann i 1992
Kirkegård: Nei
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Oslo
Prosti: Vestre Aker
Fellesråd: Oslo kirkelige fellesråd
Sokn: Ris
Periode: Nasjonal, mdernisert og modifisert stavkirkestil
Arkitekt: Opprinnelig: Holger Sinding-Larsen
1996: Arne Sødal
Teknikk: Panelt tømmer
Materiale: Tre
Tårn: Over koret
Altertavle: Enkelt trekors mot en bakgrunn av utskårne paneler
Orgel: Digitalt orgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk
Sitteplasser: Opprinnelig 300
Nå 200
Annen informasjon: Glassmalerier fra 1999, utført av Rigmor Bové

Holmenkollen kapell ligger i Holmenkollveien 142 i Oslo kommune. Kirken har korsplan.

Bakgrunn

Veidirektør Hans Hagerup Krag hadde sammen med professor Bredo Morgenstierne i 1891 tatt initiativ til å få reist et kapell på Holmenkollen. Krag var, sammen med borgermester Evald Rygh og lungelege Ingebrigt Christian Holm sentral i Holmenkol-Voxenkol-Selskabet, etablert 1888 for å bygge opp området som et utfartssted for byens befolkning.

Selskapet hadde i 1889 blant annet fått oppført Peisestuen som byens første skistue/utfartssted ved Besserudtjernet og satte av like i nærheten av denne en rundt ti dekar stor tomt langs den nyanlagte Keiser Wilhelms vei til et kapell.

Det opprinnelige kapellet

I 1894 ble det utlyst en arkitektkonkurranse og kapellet ble oppført etter tegninger av arkitekt Holger Sinding-Larsen soom en panelt trekirke med stolpekonstruksjon.

Kapellet var ment som et tilbud til turfolk som også gjerne ville få med seg gudstjenesten på søndag, selv om de valgte å dra opp i høyden for mosjon og frisk luft. Turer i skog og mark var i sterk vekst fra siste halvdel av 1800-tallet og ble oppmuntret som et godt folkehelsetiltak.

Det opprinnelige kapellet hadde følgende:

Fra det opprinnelige kapellet var oppført i 1903 og fram til det ble innviet som en kirke, ble det benyttet som et bedehus. I 1911 ble kapellet overtatt av Vestre Aker sognestyre. Etter innvielsen ble det tatt i bruk til høymesse og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og bisettelse.

I 1918 ble det etter en storm lagt et nytt skifertak, og i 1930 ble tårnpartiet panelt om.

Kapellet brant fullstendig ned etter en påsatt brann 24. august 1992.

Det gjenoppbygde kapellet

Etter mye debatt om gjenoppførelse og i hvilken form, samt finansiering blant annet gjennom en større pengeinnsamling, frontet blant andre av Prinsesse Astrid, fru Ferner, ble det besluttet å gjenoppføre kapellet med utgangspunkt i Sinding-Larsens tegner, med noen justeringer og tilpasninger, blant annet for å møte de nye bygningsforskriftene, utført av Arne Sødal. Endringene var både av byggeteeknisk art, men også nye løsninger, som inngangspartet som ble en ny sentralinngang som avløste den tidligere todelte inngangen. Dagens løsning er med i tråd med kravene til universell utforming.

Byggeforskriftene påla at en ny bygning måtte tåle sterkere vind, og dette ble sikret gjennom skjulte stålvaiere gjennom bygningen og er forankret i fjell. Mens det tidligere kapellet var en reisverkkonstruksjon med plankevegger, er det nye kapellet konstruert som en stavkirke, men der er skutt ut full kjeller under det nye bygget

Det gjenoppførte kapellet ble innviet 3. mars 1996.

Det nye kapellet ble vernet etter Plan- og bygningsloven 25. mars 1998.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.96559° N 10.67235° Ø