Ivar Lykkes regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ivar Lykkes regjering ved utnevnelsen. Stående fra venstre: Peter Andreas Morell, Anders Venger, Ole Ludvig Bærøe, Charles Robertson. Sittende fra venstre: Wilhelm Christian Magelssen, Karl Wilhelm Wefring, Ivar Lykke, Fredrik Ludvig Konow, Ingolf Elster Christensen.
Foto: Fra boka Høyres historie, bind 2 (1984).

Ivar Lykkes regjering ble utnevnt etter at Mowinckels første regjering søkte avskjed 1. mars 1926. Dette skjedde etter at denne regjeringen hadde fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomisk innstramning. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 4. mars 1926, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Samtidig ble Ivar Lykkes regjering utnevnt, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Dette var en samarbeidsregjering mellom Høyre og Frisinnede Venstre.

Allerede 26. juli 1926 ble det endringen i regjeringssammensetningen og porteføljefordelingen da Karl Wilhelm Wefring, Anders Venger gikk av som statsråder da Odelstinget reiste riksrettiltale mot dem og andre medlemmer av Abraham Berges regjering fra 1923/1924. Tiltalen gjaldt statsstøtten til Den norske Handelsbank uten å forelegge saken for Stortinget. De to statsrådene og de andre tiltalte ble imidlertid frikjent da saken kom opp i 1927.

Denne regjeringen satt fram til 20. januar 1928 da den søkte avskjed i statsråd denne dagen. Dette kom etter at stortingsvalget 1927, avholdt 17. oktober 1927 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 27. januar 1928, med virkning fra 28. januar 1928 kl. 12.00. Samtidig ble Christopher Hornsruds regjering utnevnt, med virkning fra 28. januar 1928 kl. 12.00.

Statsrådene

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Ivar Lykke Statsminister Høyre Kjøpmann
Utenriksminister Høyre
Fredrik Ludvig Konow Finansdepartementet Frisinnede Venstre Forretningsmann
Karl Wilhelm Wefring Forsvarsdepartementet Frisinnede Venstre Lege, sykehusdirektør 26. juli 1926
Ingolf Elster Christensen Høyre Fylkesmann 26. juli 1926
Justisdepartementet Høyre 26. juli 1926
Knud Øyen Høyre Fylkesmann 26. juli 1926
Wilhelm Christian Magelssen Kirkedepartementet Høyre Fylkesmann 25. desember 1927
Ole Ludvig Bærøe Høyre Gårdbruker 25. desember 1927(konst.)
Landbruksdepartementet Høyre
Anders Venger Arbeidsdepartementet Høyre Gårdbruker 26. juli 1926
Worm Darre-Jenssen Høyre Ingeniør 26. juli 1926
Peter Andreas Morell Sosialdepartementet Høyre Gårdbruker
Charles Robertson Handelsdepartementet Høyre Grosserer

Kilder