Knud Øyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Knud Øyen.
Foto: Faksimile fra Amundsen (1947): Aker elektrisitetsverks historie, 1922-1947.

Knud Øyen (født 12. mai 1865, død 14. november 1942) var jurist og politiker (H). Øyen var fylkesmann i Hedmark fra 1926 til 1935, men før han tiltrådte, var han justisminister i Ivar Lykkes regjering fra 26. juli 1926 til 27. januar 1928.

Bakgrunn

Han vokste opp i Folldal i Østerdalen som sønn av gårdbruker Ivar Øyen (1838—1923) og Ragnhild, født Lien (1827—1908). Han ble gift i 1898 med Aagot, født Sørby (1871-1945).

Jurist og lokalpolitiker

Knud Øyens vei ligger på Ljan i bydel Nordstrand i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Knud Øyen ble cand. jur. i 1891. Som nyutdannet arbeidet han en kort periode hos daværende overrettssaksfører Johan Castbergs sakførerforretning på Gjøvik. I 1910 ble han ekspedisjonssjef i Justisdepartementet etter å ha hatt flere stillinger der siden 1892. I 1900 var han ifølge folketellinga byråsjef.

Han var medlem av herredsstyret i Aker 1905—13 og 1917—19, og var viseordfører 1908-13 (under ordførerne Kiær og Morell). Mellom 1915 og 1917 var han formann i Ljans vel. Han var også styremedlem i Akers elektrisitetsverk fra 1922 til 1928.

Fylkesmann

I forbindelse med utnevnelsen til fylkesmann i Hedmark skrev Hamar Stiftstidende blant annet (referert i Aftenposten 19. april 1926):

Forholdene er paa mange maater vanskelige i Hedmark og der vil bli stillet strenge krav til den, som skal være fylkets øverste administrative leder. Ingen vil bedre end hr. Øyen kunne opfylde disse krav. Han er i sjelden grad rustet for det arbeide, han nu gaar til, baade hvad utdannelse og personlige egenskaper angaar. Et aarelangt, dyktig arbeide i centraladministrationen har git ham den mest solide kyndighet i alt, som hører ind under den kommunale forvaltning, og han nyder paa dette omraade en anseelse som ingen annen.

I likhet med flere av etterfølgerne i fylkesmannsembetet i Hedmark, som Alf Frydenberg, Odvar Nordli, Kjell Borgen og Sigbjørn Johnsen, hadde Øyen bakgrunn fra fylket.

Ett av høydepunktene i Øyens tid som fylkesmann var sannsynligvis at det nordiske statsministermøtet ble arrangert på Storhamar i 1931.

Ljan

Knud Øyen er gravlagt ved Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Øyen-familien flyttet fra Kristiania til Ljan rundt 1902, og bosatte seg i en tømmervilla i nåværende Ingiers vei 7, der han bodde til han forlot Aker i 1928 for å tiltre fylkesmannsembetet i Hedmark. Etter endt gjerning som fylkesmann flyttet han tilbake til Ljan.

Øyen er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo, ikke langt fra en vei som bærer hans navn, Knud Øyens vei.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker