Johannes Steen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johannes Steen.
Foto: Ludwik Szacinski De Ravicz (firmaet)/Oslo Museum

Johannes Wilhelm Christian Steen (født 22. juli 1827 i Christiania, død 1. april 1906 på Voss prestegård) var skolemann og politiker (V). Han virket som lærer og rektor i Tromsø, Bergen og Stavanger, og var stortingsrepresentant, stortingspresident, og statsminister to ganger, 1891–1893 og 1898–1902. Han var også ordfører i både Tromsø og Stavanger.

Familie

Johannes Steen var sønn av kgl. fullmektig, senere sorenskriver og tollkasserer John Svaboe Steen (1798-1872) og Christine Fleischer (1805-1851), og ble gift i 1849 med Elise Henriette Stoltenberg (1826–1896).

Liv og virke

Forsiden av Skilling-Magazin 14. mars 1891, med statsministrene Johannes Steen og Otto Albert Blehr på forsiden, laget av Albert Martinius Møller

Johannes Steen var født i Christiania, men da han var rundt tre år flyttet familien til Vesterålen, da faren ble sorenskriver der. Han ble dimittert fra Tromsø skole til examen artium i 1844, og tok cand.philol.-eksamen i Christiania i 1848. Deretter virket han som lærer, adjunkt og rektor i Tromsø, Bergen og Stavanger. I Stavanger var han rektor ved Stavanger lærde skole 1867–1891.

Parallelt med skolekarrieren hadde Johannes Steen en rekke lokale og rikspolitiske verv. Han var ordfører i Tromsø (1857) og Stavanger (1872–1883, 1885 og 1890–1891), og stortingsrepresentant fra vekslende valgkretser (1859–1873, 1877–1888 og 1895–1900). Han var president i Odelstinget 1871–1873 og 1877–1881, og stortingspresident 1881–1888 og 1895–1898. Før partiet Venstre ble stiftet, var han en del av den politiske grupperingen som ble kalt Sakførerpartiet, sammen med Johan Sverdrup, Peter Daniel Baade Wind Kildal, Ole Richter, Aimar Sørenssen og Ludvig Daae.

Steen var i mange år formann for kirkekomiteen, som behandlet skolesakene, og var aktiv i arbeidet for å skape den norske enhetsskolen.

To ganger, 1891–1893 og 1898–1902, var Johannes Steen statsminister. I den første perioden bestyrte han også Finansdepartementet, i den andre perioden Indredepartementet.

Da han gikk av siste gang var han 75 år gammel, og han trakk seg tilbake fra det offentlige liv.

Steen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1887 og fikk storkorset i 1892.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1865 er Johannes Steen oppført i Tromsø som rektor, med tilhold i Latinskolebygningen sammen med kona og fem barn. Ved folketellingen for 1875 er han også oppført som rektor, da i Stavanger, med adresse Kongsgade 450, sammen med kona og fire barn. I folketellingen for Kristiania for 1900 er han oppført som statsminister i embetsboligen Parkveien 45. I adresseboka for Kristiania for 1905 er han oppført i Løkkeveien 5.

Steen bodde mot slutten av livet hos datteren Elise og ektemannen Peder Tobias Eiesland, som var sogneprest på Voss. Steen døde på prestegården der.

Ettermæle

Johannes Steen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

I en redaksjonell nekrolog på Aftenpostens førsteside 2. april 1906, ble Johannes Steen beskrevet slik (utdrag):

Tidligt havde Steen meldt sig til tjeneste i det offentlige liv, og ingen nulevende nordmand havde gjennem en saa lang aarrække opfyldt sin medborgerlige og politiske vernepligt. ... Idet han nu er gaaet ind til hvilen, er det, som naturlig træder frem for tanken, mindet om en personlighed, hvis evner, virke og arbeidskraft skabte ham en saa betydningsfuld, repræsentativ stilling inden den ene af vort lands store politiske partier, og hvis navn vi møder i første række paa saa mange blade af Norges historie i den anden halvdel af det nittende aarhundre.

Johannes Steen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Statsminister er benyttet på gravminnet, som også bærer en bronsebyste av ham.

Rektor Steens gate i Tromsø og Steens gateKongsberg er oppkalt etter ham.

Kilder

Eksterne lenker