Johannes Steens andre regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johannes Steen.
Regjeringen

Johannes Steens andre regjering ble utnevnt i statråd 17. februar 1898, etter at Francis Hagerups første regjering søkte avskjed 12. februar som følge av at stortingsvalget høsten 1897 hadde gitt regjeringspartiene Høire og Moderate Venstre bare 35 mandater i det nye Stortinget (av totalt 114), en tilbakegang på 20 mandater. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 17. februar 1898, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00. Samtidig ble Johannes Steens andre regjering utnevnt, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00.

12. april 1902 søkte statsminister Johannes Steen avskjed, etter at det i Venstre var kommet fram ønske om at Steen måtte vike for yngre krefter. I statsråd 16. april 1902 stilte statsminister Johannes Steen og resten av regjeringen sine embeter til disposisjon. Steens avskjedssøknad ble innvilget av kronprinsregent Gustaf i statsråd 21. april 1902, med virkning fra 21. april 1902. Otto Blehr ble utnevnt som statsminister, mens de øvrige regjeringsmedlemmene på kronprinsregentens oppfordring erklærte seg villige til å bli stående i sine embeter, alt med virkning fra 21. april 1902. Sigurd Ibsen ble utnevnt til statsråd, og tok sete i løpet av statsrådsmøtet.

Statsråder

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Johannes Steen Statsminister Venstre Skolemann
Revisjonsdepartementet Venstre 29. februar 1900
Indredepartementet Venstre 24. mars 1900
Otto Blehr Statsminister i Stockholm Venstre Advokat
Georg August Thilesen Indredepartementet Venstre Jurist, industrimann 24. mars 1900
Statsrådsavdelingen Stockhom Venstre 24. april 1899 6. november 1900
Finansdepartementet Venstre 19. mai 1900 6. november 1900
Vilhelm Andreas Wexelsen Kirkedepartementet Venstre Teolog
Hans Hein Theodor Nysom Statsrådavdelingen Stockholm Venstre Jernbanedirektør 6. november 1900
Arbeidsdepartementet Venstre 1. mars 1899 5. juni 1900
Ole Anton Qvam Justisdepartementet Venstre Høyesterettsadvokat, eiendomsbesitter 28. april 1899
Indredepartementet Venstre 28. april 1899 24. mars 1900
Revisjonsdepartementet Venstre 29. februar 1900 6. november 1900
Landbruksdepartementet Venstre 1. april 1900 6. november 1900
Justisdepartementet Venstre 6. november 1900
Peter Theodor Holst Forsvarsdepartementet Venstre Offiser, gårdbruker 6. november 1900
Georg Stang Venstre Oberstløytnant 6. november 1900
Einar Løchen Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Høyesterettsassessor 29. april 1899
Justisdepartementet Venstre 29. april 1899 6. november 1900
Jørgen Løvland Arbeidsdepartementet Venstre Bankbestyrer 1. mars 1899
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 29. april 1899 5. juni 1900
Arbeidsdepartementet Venstre 5. juni 1900
Elias Sunde Finansdepartementet Venstre Grosserer
Statsrådsavdelingen i Stckholm Venstre 19. mai 1900 8. juni 1901
Finansdepartementet Venstre 8. juni 1901
Wollert Konow (H) Landbruksdepartementet Venstre Godseier 6. november 1900
Revisjonsdepartementet Venstre
Christian Sparre Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Kommandørkaptein 6. november 1900 23. desember 1901
Søren Tobias Årstad Finansdepartementet Venstre Overrettsakfører 6. november 1900 8. juli 1901
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 8. juli 1901
Gunnar Knudsen Venstre Skipsreder 24. desember 1901

Kilder