Kulturtinget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gulbrand Lunde tok initiativet til opprettelsen.
Foto: Riksarkivet
Rolf Jørgen Fuglesang overtok ansvarsområdet etter Lundes død 25. oktober 1942.
Gulbrand Lunde på talerstolen under tildelingen av kulturprisen for 1942 til Herman Harris Aall under Kulturmøtet i Universitetets aula 26. september 1942 som opprettet Kulturtinget.
Foto: Nasjonal Samling (1942).

Kulturtinget ble opprettet 26. september 1942 som et ledd i ensrettingen av det norske kulturlivet. Det var opprinnelig tenkt at dette skulle styre kulturlivet, og var også planlagt som det ene av to kamre i Quislings «nyordning» av statsforfatningen, hvor Stortinget skulle erstattes av et «Riksting» oppdelt i to kamre, et «Næringsting» og et «Kulturting». Denne ordningen var nedfelt i Nasjonal Samlings program, men Quisling ombestemte seg høsten 1942 og bestemte på egenhånd at «Rikstinget» skulle være politisk sammensatt, det vil si av oppnevnte NS-medlemmer, og ikke korporativt. Dette medførte at Kulturtinget kun fikk en rådgivende oppgave overfor departementet.

Virke

Kulturtinget ble ved opprettelsen i stedet et rådgivende organ for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet og skulle sørge for «et fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn». Kulturrådet som skulle være en engere krets innen Kulturtinget som skulle møtes oftere, var sammensatt av 46 medlemmer fra vitenskap, kunst og skole, oppnevnt og under ledelse av Gulbrand Lunde. Dette skjedde under «Kulturmøtet» i Universitetets aula i Oslo lørdag 26. september 1942, et arrangement under partiets «8. riksmøte».

Kulturtinget hadde bare to møter. Det første ble åpnet i Gamle festsal i Domus Academica («Urbygningen») i Oslo 21. september 1943 av Rolf Jørgen Fuglesang som hadde overtatt ministerposten etter Lundes død 25. oktober 1942 og det andre, og siste, ble holdt i Erkebispegården i Trondheim 25.–27. juli 1944. Voteringer og flertallsvedtak var ikke tillatt. Det ble utrettet svært lite utover det seremonielle på møtene og applaudering av ministerens vedtak.

Medlemmer

Rådet

Faste medlemmer

Vitenskap og forskning

I tillegg til råds- eller faste medlemmer

Presse og kringkasting

I tillegg til råds- eller faste medlemmer

Kunst og kunsthåndverk

I tillegg til råds- eller faste medlemmer

Litteratur

I tillegg til råds- eller faste medlemmer

Kilder