Wilhelm K. Essendrop

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Huk aveny 2b: Klubb- og båthus for Norske Studenters Roklub.
Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum (1989).

Fredrik Wilhelm Krause Essendrop (født 7. februar 1893 i Trondheim, død 10. februar 1971 i Oslo) var arkitekt.

Bakgrunn

Han vokste opp i Trondheim som sønn av agent Per Essendrop og Marie Hansteen og etter examen artium i 1911 studerte han ved arkitektlinjen på Norges Tekniske Høyskole i byen fram til 1915.

Etter avlagt eksamen arbeidet Essendrop som assistent hos Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen og deretter i Kristiania, først for Kristian Hjalmar Biong og deretter for Magnus Poulsson. Han ble tildelt Schäffers legat i 1923 og 1924.

3. mai 1924 ble han gift med Gun Holm.

Virke

Han etablerte seg med egen praksis i Kristiania rundt 1920, og et av hans første arbeider var nytt våningshus og verksted fra 1918 på øya Killingen ved innløpet til Bestumkilen.

Et av han første større arbeider var nytt klubb– og båthus til Norske Studenters Roklubb i Huk aveny 2 på Bygdøy. Dette ble innviet 6. september 1923 og erstattet et tidligere klubbhus fra 1907 på samme sted. Essendrop, som var medlem av klubben, ga det nye klubbhuset en fasade vedt mot sjøen i nyklassisistisk stil, inspirert av universitetsbygningene på Karl Johans gate. I 1936 supplerte han bygningen med et treningsrom med robasseng. Den har senere blitt bygget ytterligere på.

Leangkollen, fotografert etter krigen.
Foto: Budstikka

I 1930-årene arbeidet Essendrop også med restaurering av kirker. Blant dem Gamlebyen kirke i Oslo (1934) hvor han i tilknytning til denne i årene 1937 til 1939 også sto bak oppføringen av en ny sykehusfløy til Oslo Hospital. Han assisterte Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde i oppføringen av Lillestrøm kirke i 1935.

Essendrop var medlem av Nasjonal Samling, og dette gjorde at han under krigen fikk noen høyprofilerte oppdrag. Da NS-myndighetene forventet etter forhandlinger med Berlin at Vidkun Quisling snart kunne tiltre som statsleder, overtok Innenriksdepartementet etter et initiativ av den kommissariske statsråden Albert Viljam Hagelin den noe uferdige Villa Grande vården 1941. Essendrop ble sammen med Leif Egeberg, begge NS-medlemmer, engasjert til å fullføre innredningen av boligen. Det tok nesten et år å ferdigstille hele innredningsprosjektet med sine 82 ulike rom. Quisling bodde der fram til frigjøringen i 1945.

Under krigen ble Essendrop også engasjert av Quisling til å tegne Leangkollen som hytte for Quisling, etter modell av Hitlers landsted Berghof i Bayern. Dette var en 58 dekar stor eiendom, hvor Essendrop fikk oppført et nasjonalromantisk laftebygg på 600 kvadratmeter med stor gildehall. Hytta ble levert av Heggedal Bruk, eid av Alf Larsen Whist. Eiendommen ble etter krigen et konferansesenter og senere utviklet til hotell.

Da NS-myndighetene opprettet det såkalte Kulturtinget, ble Essendrop pekt ut til å sitte i dette. I 1944 ble han utnevnt til professor ved NTH, men tiltrådte aldri denne stillingen.

Noen arbeider

Alle arbeider i Oslo, bortsett fra der hvor annet er nevnt.

Kilder