Leksikon:Generalfiskalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalfiskalen skulle føre kontroll med embetsverket, påse at kongens lover ble overholdt, spore opp sammensvergelser og tegn på ulydighet mot kongehuset. Generalfiskalen skulle også se til at statsinntektene ble forvaltet rett, og han skulle føre kontroll med rettsapparatet. I Danmark ble det utnevnt en generalfiskal allerede i 1655.

Norge fikk egen generalfiskal i 1663 (Aarsberetn. G. Arch. II s. 169f.). I 1667 ble det også utnevnt egen generalfiskal for det nordafjelske (NKB 1669 nr. 96), men allerede året etter ble generalfiskalinstitusjonen avskaffet i Norge. Også underfiskalembetene ble av kort varighet.

Fra 1670 ble all kontrollvirksomhet samlet under generalfiskalen i Danmark, som også fungerte som stats­anklager. Generalfiskalen sto imidlertid under generalprokurøren (se dette) og kunne ikke fremme offentlig tiltale uten hans samtykke. Ettersom generalfiskalen selv måtte prosedere sakene i høyesterett (se dette) ble stillingen vanligvis rekruttert blant høyesterettsassessorene. I Danmark ble generalfiskalembetet opphevet først i 1863 (etter vedtak i 1850). S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.