Leksikon:Utligger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Utligger.

I. Kaperskip; person som drev kapervirksomhet.

II. Kjøpstadsborger som for kortere eller lengre tid bodde og drev handelsvirksomhet utenfor byen. I Nord-Norge drev utliggerborgerne handel fra faste borgerleier (se dette), og til forskjell fra tremånedersborgerne (se dette) satt utligger også nordpå om vinteren (vintersitter). Utligger fantes alt på 1500–1600-tallet blant Bergens-borgerne. Etter forordning 1685 ble vintersitting tillatt i borgerleiet, under forutsetning av at borgeren ikke drev omførsel med varene, og at han fraktet nordover minst 10 lester kornvarer i hver jekteladning. S.I./H.D.B.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.