Lillestrøm kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lillestrøm kirke
Lillestrom kirke 2.jpg
Lillestrøm kirke i 1955.
Foto: Akershusbasen/Widerøe-samlingen
Byggeår: 1935
Kirkegård: Nei
Periode: Basilika
Arkitekt: Dagfin Morseth og Mads Wiel Gedde
Teknikk: Betong og mur
Materiale: Betong og teglstein
Sitteplasser: 600
Lillestrøm kirke i 2009.
Foto: Bjoertvedt

Lillestrøm kirke ble bygd i basilikastil i 1935. En lav fløy med menighetssal og noen birom binder kirkerommet sammen med et 35 meter høyt prismeformet tårn. Et lite kapell er innredet i tårnfoten. Det har glassmalerier som er laget av kunstneren Finn Krafft. De to kirkeklokkene er fra Lillestrøm bedehus som fungerte som kirke i Lillestrøm fra 1889. Klokkene har inskripsjonen L D & H som er initialene til giveren av klokkene: Lillestrøm Dampsag og Høvleri. Kirken er soknekirke for Lillestrøm sokn, og var tidligere hovedkirke for Lillestrøm prestegjeld.

Uenighet om å bygge kirke

20 år før kirken ble bygd, kom spørsmålet om å bygge kirke opp i Lillestrøm kommunestyre. Lillestrøm bedehus ble for lite, særlig ved konfirmasjon og andre større høytider. Arbeiderpartiet, som hadde flertall i herredsstyret, ble splittet i kirkebyggsaken av ideologiske grunner, men flertallet gikk inn for å bygge kirke. Høyre og Venstre ville prioritere nytt kirkebygg.

Og uenighet om plasseringen

I 1914 tilbød Lillestrøm Torvstrøfabrik kommunen gratis tomt der kirken nå ligger. Et annet gratistilbud kom fra Hans Sørensen, eieren av Vestre Sørum gård og den største eiendomsbesitteren i tettstedet. Han tilbød tomt på Nesa, i den østlige delen av nåværende Sørumsgata.

Tomtetilbudene skapte uenighet både i herredsstyret og i befolkningen om hvor kirken skulle plasseres, og debattene var mange og harde. Saken kom opp i herredsstyret flere ganger blant annet fordi amtmannen påpekte formelle feil i behandlingen og pga av splittelsen i Arbeiderpartiet. Med 16 mot 11 stemmer gikk herredsstyret 9. mai 1914 inn for Hans Sørensens tomt på Nesa.

Folkeavstemning om tomtevalget

Lillestrøm kirke under bygging.
Foto: Akershusbasen.

Kampen om plasseringen fortsatte likevel, og herredsstyret vedtok med 15 mot 12 stemmer å holde folkeavstemning 11. sept. 1915. 42 % av de stemmeberettigde deltok, og det forteller at interessen ikke var så stor som debattene gav inntrykk av. 783 personer avla stemmer, 459 for tomta i Storgata, 274 for Nesa.

Da saka kom opp til endelig avstemning i herredsstyret 30. sept. 1915, ble utfallet denne gangen 18 mot 9 stemmer for tomta i Storgata. Avstemningen ble organisert ved navneopprop.

Lillestrøm eget kirkesokn

I 1928 foreslo menighetsrådet at Lillestrøm burde skilles ut som eget kirkesokn. Herredsstyret forutsatte at dette ikke skulle framkalle bygging av egen kirke i de økonomisk vanskelige tidene. Kirke- og undervisningsdepartementet godkjente Lillestrøm kommune som kirkesokn, og første sokneprest ble Magnus Alfred Waaler.

Pengeinnsamling

I 1930 begynte en privat komité å samle inn penger til ny kirke. Til tross for den vanskelige tida for næringslivet og den store arbeidsløsheten i kommunen samlet komiteen inn kr 70 000, og la fram et budsjett for kirkebygget på kr 150 000. Det relativt lave budsjettet, de innsamlede midlene og at bygget ville skape arbeidsplasser i den vanskelig økonomiske tida, endret Arbeiderpartiets syn. Nå ble det enighet i herredsstyret om at det var økonomisk forsvarlig å bygge kirken. I perioden 1933 til 1935 ble kirken bygd etter tegninger fra arkitektene Dagfin Morseth og Mads Wiel Gedde. Kirken ble oppført i teglstein og betong, og den fikk 600 sitteplasser.

Innvielsen

Kirken ble innviet søndag 22. september 1935. En stor geistlig prosesjon gikk da fra den gamle interimskirken i Lillestrøm bedehus til Lillestrøm nye kirke.

Kirkeinventar

Alterbildet i Lillestrøm kirke.

Kunstneren Henrik Sørensen, som bodde i Lillestrøm i barne- og ungdomsåra, malte gratis den kjente altertavla av Kristus-skikkelsen. Kristus fremstår her som en ung, lyshåret og skjeggløs mann på en blå bakgrunn. Altertavlen er malt på mur.

Glassmaleriene ble utført av Per Vigeland, og utsmykningene av bronserelieffene på alteret, døpefonten og prekestolen sto billedhogger Trygve Dammen for. Dammen hadde også tilknytning til sagbruksmiljøet i Lillestrøm.

Orgelet fra 1935 ble ombygget i 1963, og et nytt orgel med 1900 piper tatt i bruk i 2004.

I 1990 ble det hengt opp seks malerier av kunstneren Sissel Vagard. Maleriene illustrerer sentrale begivenheter i kirkeåret.

Eksterne lenker

Litteratur


Koordinater: 59.95856° N 11.04841° Ø