Lysaker (Nedre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lysaker
Sted: Nedre Eiker
Sokn: Nedre Eiker
Fylke: Viken
Kommune: Drammen
Gnr.: 237 (37 i Nedre Eiker)
Postnummer: 3055 Krokstadelva

Lysaker er en matrikkelgård (gnr. 237) rett ved tettstedet Krokstadelva i Drammen kommune. Deler av tettbebyggelsen i Krokstadelva har vokst fram på gårdens grunn, og her finner en blant annet veiene Lysakerveien og Lysakerbakken. Gården ligger i Sanden fjerding og tilhørte opprinnelig Haug hovedsogn, men har vært en del av Nedre Eiker sogn siden dette ble opprettet i 1860. Lysaker lå i Nedre Eiker kommune fram til 1. januar 2020, da kommunen ble innlemmet i Drammen.

Se også: Navnegårder på Eiker.

Navnet

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Middelalder (1050-1500)

Eiere og brukere

Matrikkel 1647 Fullgård med landskyld 1 skippund 5 lispund
Gammel matrikkel MN 80 med skyld 15 lispund tunge
Matrikkel 1838 MN 236: 15 bruk med samlet skyld 13 riksdaler 3 ort 5 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.37: 32 bruk med samlet skyld 32 mark 88 øre
Areal og antall bruk 2009

Ifølge 1647-matrikkelen var brukeren Kristoffer Julsaker, som var leilending under Kronen, med landskyld på 5 fjerdingspund.

I 1661 het oppsitteren Simen Lysagger. Gården var fortsatt krongods under Sems jordebok, men landskylden var nå redusert til 3 fjerdingspubnd mel. Gården hadde skog til små last.[1]

Bruker i 1723 var Joen Simmensen, og han var leilending under Mathias Heibergs enke, Helene Fransdatter, med landskyld på 15 lispund. Det ble sådd 1 tønne blandkorn og 7 tønner havre, avlet 16 lass høy og holdt to hester, sju storfe og seks sauer. Det var skog til tømmer, gjedrefang og brensel, og gården hadde en husmannsplass, som sådde 3 tønner havre.

I skattemanntallet fra 1765 ble Lysaker oppført som tre bruk, med flere husmenn under hvert av dem:

 • Simon Augustinusen og hustru Torbiør Haagensdatter, med tjeenestekar Anders Guttormsen
  • Husmann Gunder Jensen og hustru Aase Augustinusdatter
  • Husmann Jens Gundersen og hustru Birthe Eriksdatter
  • Husmann Ole Gundersen og hustru Maria Gundersdatter
  • Husmann Hans Hanssen og hustru Else Olsdatter
  • Husmann Anders Johnsen
  • Husmann Johannes Gundersen og hustru Aase Hansdatter
  • Anne Haagensdatter
  • Ole Halvorsen og hustru Mætte Mogensdatter
 • Johannes Augustinusen og hustru Ingeborg Tollefsdatter, samt «gammel Enkemann» Augustinus Pedersen, tjenestedreng Syver Johnsebn og pike Gunild Gulbrandsdatter
  • Husmann Ole Pedersen og hustru Ingeborg Pedersdatter, samt datteren Johanne
  • Enken Elen Mogensdatter
  • Peder Pedersen og hustru Aase Pedersdatter
 • Mads Christensen og hustru Karen Truelsdatter, med tjenestedreng Ole Thomesen og den 13 år gamle innleggslemmen Ole Hanssen
  • Mads Jensen og hustru Margrethe Stephensdatter, med sønnene Johannes og Peder
  • Soldat Jens Madsen og hustru Ingeborg PovelsdatterDeling av gården fra omkring 1800

 • Peder Mortensens enke, etter skjøte av 2/4-1781, skyldsatt for 3 3/4 lispund
 • Erich Jensens part, etter skjøte av 4/2-1800, skyldsatt for 3 1/4 lispund
 • Anders og Christopher Olofssønner Grav, etter skjøte av 9/6-1802, skyldsatt fpr 3 1/4 lispund
 • Ole Erlandsens part, etter skjøte av 31/10-1795, skyldsatt for 1 1/4 lispund
 • Nils Gundersens part, innløst i odel for 265 rdl., skyldsatt for 1/2 lispund
 • Braaten, uskyldsatt jord tilhørende Jacob Andersen, etter skjøte av 29/5-1798, svarte til gården årlig avgift på 1 1/2 qvartus havre in natura
 • Et jordstykke og et kvernebruk tilhørende Hans Olsen Lysager, skyldsatt for 1 1/24, og svarer skattehjelp på 24s. Taksert for 500 rdl.
 • En kvern tilhørende Nilses Enke, ikke skyldsatt, men taksert for 500 rdl.
 • En kvern tilhørende Ole Pedersen, ikke skyldsatt, men taksert for 500 rdl.
 • En kvern tilhørende Erich Jensen, ikke skyldsatt, men taksert for 500 rdl.
 • En kvern tilhørende Ole Runtom, ikke skyldsatt, men taksert for 500 rdl.Den nye matrikkelen (1812)

Da den nye matrikkelen ble innført i 1812, ble Lysaker oppført med nytt matrikkelnummer 236, og med ti løpenummer, fra 771 til 780. Da matrikkelen ble trykt i 1838, hadde dette økt til 14 løpenummer:

 • LN 771a: Gaten (landskyld 1887/1900 lispund), med ny skyld 3 ort og 7 skilling. Eier var Johannes Herlofsen. Dette ble seinere bnr.1.
 • LN 771b: Gaten (landskyld 3 462/575 lispund), med ny skyld 2 riksdaler, 3 ort og 5 skilling. Eiere var Inger Marie Johannesdatter og Johanne Johannesdatter. Dette ble seinere bnr.2.
 • LN 771c: Et Møllebrug (landskyld 1813/2952 lispund), med ny skyld 2 ort og 1 skilling. Eier var Peder Larsen. Dette ble seinere bnr.3.
 • LN 771d: Et Møllebrug (landskyld 1739/2952 lispund), med ny skyld 1 ort og 23 skilling. Eier var Godberg Poulsen. Dette ble seinere bnr.4.
 • LN 771e: Caspar-Pladsen (landskyld 1/2 lispund), med ny skyld 20 skilling. Eier var Simen Hansen. Dette ble seinere bnr.5.
 • LN 772: Lysaker (landskyld 1 lispund), med ny skyld 1 riksdaler 3 ort 2 skilling. Eier var Johannes Eriksen. Dette ble seinere bnr.7.
 • LN 773a: Lysaker (landskyld 3 3/16 lispund), med ny skyld 2 riksdaler 4 ort 20 skilling. Eiere var Fredrik Pedersen og Peder Pedersen. Dette ble seinere bnr.7 og 8.
 • LN 773b: Grav-Broten (landskyld 1/16 lispund), med ny skyld 7 skilling. Eier var Erik Jensen. Dette ble seinere bnr.9.
 • LN 774: Lysaker (landskyld 2 1/4 lispund), med ny skyld 1 riksdaler 4 ort 20 skilling. Eier var Simen Pedersen. Dette ble seinere bnr.11 og 12.
 • LN 775: Lysaker (landskyld 1/2 lispund), med ny skyld 1 riksdaler 19 skilling. Eier var Hans Casparsen. Dette ble seinere bnr.13-16.
 • LN 776: Langemyr (landskyld 1/4 lispund), med ny skyld 4 skilling. Eier var Hans Omsted. Dette ble seinere bnr.17.
 • LN 777: Lysaker (landskyld 1 1/4 lispund), med ny skyld 2 ort 1 skilling. Eier var Nils Augustinussen. Dette ble seinere bnr.18-20.
 • LN 778: Lysaker (landskyld 1/4 lispund), med ny skyld 21 skilling. Eier var Anders Nielsen. Dette ble seinere deler av bnr.19.
 • LN 779: Lysaker (landskyld 3/4 lispund), med ny skyld 4 ort 1 skilling. Eiere var Frederik Pedersen og Peder Pedersen. Dette ble seinere bnr.21-22, samt deler av bnr.7.
 • LN 780: Lysaker (landskyld 1/4 lispund), med ny skyld 1 ort 1 skilling. Eier var Nils Gundersen. Dette ble seinere bnr.23-27.Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Referanser

 1. Skattemanntall 1661, fol.18a: «Lysagger, Simen paaboer, schylder till Sembes Jordebog – 3 Fringer blandingsmeel med bøxell, Schauff til Smae Last.»

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Lysaker (Nedre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!