Møllergata skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den første Møllergaden Skole i Møllergata 46 på et bilde fra 1907.
Skolebygningene fra 1861.
Skolen etter ombyggingen og utvidelsen i 1893.
Foto: Oslo Museum

Møllergata skole har adresse Møllergata 49 og er en folkeskole/barneskole i Oslo. I dag har den undervisning på trinnene 1.-7. klasse, og har rundt 250 elever. Skoleanlegget er restaurert og tilbakeført til sitt opprinnelige utseende i store deler av bygningsmassen, samtidig som det er oppgradert til dagens krav til inneklima og universell utforming. Den har nå også en byomfattende spesialklasse for elever med spesielle behov. Det rehabliliterte skoleanleggets eksteriør, uterom, samt interiør i noen rom og trapperom ble fredet av Riksantikvaren 3. mai 2017.

Den opprinnelige bygningen ble oppført i 1861 etter tegninger av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og hadde navnet Nordre Skole. Denne nye skolen erstattet den tidligere Møllergaden Skole som lå i nr. 46 og var oppført i 1826 som den første skolebygningen i byen som ble bygget spesielt til allmueskolen. Den nye skolen avløste også den første Vaterland skole fra 1806, Ankerløkken skole fra 1831 som lå i de tidligere løkkebygningene til Ankerløkken på tomten som idag er Hausmanns gate 16, samt den første Hammersborg almueskole fra 1806.

Ved åpningen av den nye skolen ble det også for første gang opprettet fire lærerstillinger for kvinner. Dette yrket hadde tidligere vært stengt for kvinner. Allerede i 1875 utgjorde kvinnene et flertall blant lærerne.

Skolebygningen var innredet etter tidsmessige pedagogiske prinsipper, men viste seg allerede ved åpningen å være for liten. Den hadde opprinnelig tre bygninger, en gutteføy, en jentefløy og en overlærerbolig. I årene 1891-1893 ble skolen utvidet ved at bygningene fikk en ekstra etasje og loft, og gutte- og pikefløyen ble forlenget. Arkitekt for denne utvidelsen var også Nordan. Denne utvidelsen medførte også at Mællergata ble den første skolen med elektrisk lys, helsesøster og tannlege, og gjorde den til en mønsterskole i tråd med nye pedagogiske krav i Folkeskoleloven av 1889.

En ny utvidelse kom i årene 1933-1934 ved Byarkitektens kontor da det ble oppført en ny forlengelse på guttefløyen for gymnastikksal, svømmebasseng og spesialrom for undervisning i musikk og håndarbeidsfag, gymnastikksal og svømmehall.

Skolen hadde sitt høyeste elevtall i tidlig på 1900-tallet, da det i 1906 var registert hele 2 345 elever. Elevene måtte da gå undervisning i to skift for å få utnyttet hele kapasiteten.

Skolen fikk i 1901 som den første i byen et eget skolekorps med medlemmer kun blant skolens elever. Dette ble startet av William Farre og det står en byste av ham utenfor skolen.

Oslo Skolemuseum

Utdypende artikkel: Oslo Skolemuseum

Etter at Kristiania Folkeskoler deltok på verdensutstillingen i Paris i 1900 og vant Grand Prix, ble gjenstandene, som inkluderte blant annet en skolekjøkkenmodell og elevarbeider fikk plass på Møllergata skole. Dette dannet grunnlaget for opprettelsen av Kristiania Folkeskolers Museum samme år. I 1921 ble stiftelsen Norsk Skolemuseum etablert på skolen, både et pedagogisk bibiliotek og en gjenstandssamling. I 1964 ble biblioteket overført til Universitetsbiblioteket med betegnelsen Norsk Pedagogisk Studiesamling.

På grunn av plassmangel ved skolen, ble deler av samlingene i 1970 deponert på Norsk Folkemuseum, mens det meste ble kastet. Det ble utover 1990-tallet arbeidet for å få tilbakeført museumsvirksomheten til skolen som et kommunalt etatsmuseum. Museet heter i dag Oslo Skolemuseum og har siden det ble åpnet 23. mai 2000 hatt tilhold i den tidligere overlærerboligen, etter at lokalene ble pusset opp i årene 1998-1999. Siden 2014 disponerer museet hele bygningen.

Lærere

Byste av William Farre utenfor Møllergata skole (utført av Per Ung). Farre etablerte Møllergata skoles musikkorps i 1901.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008)

Kilder


Koordinater: 59.91845° N 10.75018° Ø