Vaterland skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vaterland skole
Barn leker ved Vaterland skole, ca. 1925.
Foto: Oslobilder

Vaterland skole, Vaterland i Oslo, var opprinnelig navnet på en fattig- og allmueskole som ble oppretta i 1806. Skolen ble nedlagt i 1861, da Møllergata skole ble tatt i bruk. Skolenavnet ble tatt opp igjen i 1873 på den nye folkeskolen ved hjørnet av Stenersgata og Sukkerhusgata, tegna av Henrik Thrap-Meyer. Bygningen var bygd etter det såkalte kaserneprinsippet, og besto av en midtkorridor med klasserom på begge sider. Vaterland tekniske aftenskole brukte deler av skolebygningen på Vaterland.

Skolen lå rett bak det som i dag er kjøpesenteret Oslo City, i dagens forlengelse av Lybekkergata, og dels inn i den nordvestre avrundingen på Oslo Spektrum med publikumsutgangene.

Skolen hadde rundt 1900 svært høye elevtall. Både i 1890 og 1910 var det rundt 1500 skolebarn som gikk her. Noe bedre plass ble det etter at skolen i 1913 ble utvida med et nybygg, og det ble anlagt en park mellom bygningene. En av lærerinne her, Tilla Valstad, ga i 1925 ut romanen Et år i Vaterland. Boka inneholder flere fortellinger om barndom og oppvekst på Vaterland, blant annet om skolen og forholdet mellom lærer og elever. Boka gikk opprinnelig som avisføljetong.

Folkeskolen ble nedlagt i 1932, og den kommunale fortsettelsesskolen (fra 1946 «framhaldskolen») for gutter flytta inn i lokalene. Denne ble så nedlagt i 1964, og kommunen ønska å rive bygningene som en del av den omfattende saneringa av Vaterlandsstrøket. Rivingsplanene førte imidlertid til protester, og ungdomsaksjonen «Et sted å være» okkuperte de tomme skolelokalene i 1969. Året etter ble bygningene skadd i en brann, og de ble revet i mars 1971.

Lærere

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.913240° N 10.753734° Ø