Modum prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Heggen kirke var hovedkirke i prestegjeldet.
Foto: Dag Bertelsen (2001)

Modum prestegjeld var et prestegjeld i Eiker prosti under Tunsberg bispedømme. Prestegjeldet hadde før 1. januar 2002 tre sogn, Heggen, Nykirke og Snarum, men disse ble slått sammen til Modum sogn. Betegnelsen prestegjeld er nå ikke lenger i bruk, og Modum sogn sorterer direkte under Eiker prosti gjennom Modum kirkelige fellesråd.

I henhold til et dokument over «Norges civile, geistlige og judicielle inddeling» utgitt av Statistisk sentralbyrå 1917[1] var Modum prestegjeld den gangen i Drammen prosti og besto av Heggen sogn med Heggen kirke og kapellene Vestre Spone, Vikersund, Åmot, Gulsrud og Rud, Nykirke sogn hadde Nykirke kirke og Snarum sogn hadde Snarum kirke.[2] Få år senere tilhørte trolig Åmot kapell/Åmot øst til Nykirke sokn. Åmot kapell (fra 1906) ble satt fyr på i 1994 og påført så store skader at kapellet ble revet. På samme sted ble Åmot kirke reist. Denne ble innviet 16. mai 1996.

Heggen prestegard.
Foto: Cato Enger/Riksantikvaren

Modum prestegjeld hørte i middelalderen til Tverrdalene prosti i Hammer biskopdømme (nå Hamar bispedømme) (belagt 1512). Prostitilknytningen i den første tiden etter reformasjonen er uklar, men i 1575 hørte prestegjeldet til Bragernes prosti[3] som var et stort prosti og dekket blant annet Oslo/Kristiania, Aker, Asker, Kongsberg og nåværende Eiker prosti.[4] Ved manntallet i 1666 var Modum fortsatt under Bragernes prosti (Moedums Prestegield (Heggeu Sogn), Modum pretstegjeld (Nyekircke Annex) og Modum prestegjeld (Snarrums Annex)). Bragernes prosti eksisterer ikke lenger.

Referanser

Eksterne sider