Drammen prosti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Drammen prosti er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Drammen. Prostiet var tidligere inndelt i seks prestegjeld med underliggende sogn, men har nå fjorten sogn direkte under prostiet: [1]

 1. Tidligere Bragernes prestegjeld
  1. Bragernes sogn
 2. Tidligere Tangen prestegjeld
  1. Tangen sogn
 3. Tidligere Strømsø prestegjeld
  1. Strømsø sogn
  2. Fjell sogn
 4. Tidligere Strømsgodset prestegjeld
  1. Strømsgodset sogn
 5. Tidligere Åssiden prestegjeld
  1. Åssiden sogn
 6. Tidligere Skoger prestegjeld
  1. Skoger sogn
  2. Konnerud sogn
 7. Tidligere Nedre Eiker prestegjeld
  1. Nedre Eiker sogn
  2. Mjøndalen sogn
 8. Tidligere Strømm prestegjeld:
  1. Svelvik sogn
 9. Tidligere Lier prestegjeld:
  1. Frogner sogn
  2. Tranby sogn
  3. Sylling sogn
  4. Sjåstad sogn


I henhold til et dokument over «Norges civile, geistlige og judicielle inddeling» utgitt av Statistisk sentralbyrå 1917[2] besto Drammen prosti den gangen av prestegjeldene Sigdal, Modum, Eker, Fiskum, Nedre Eiker samt Bragernes og Strømsø menigheter i Drammen.

Historikk

Drammen prosti var opprinnelig underlagt Oslo bispedømme og oppsto i 1819, da Aker prestegjeld ved Kgl.res. av 4. mai 1819 ble overført til Christiania stiftprosti fra det gamle Bragernes prosti, som samtidig endret navn til «Drammen prosti». Det omfattet fra starten prestegjeldene Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier, samt Bragernes og Strømsø prestegjeld.

I 1868 ble dessuten Eiker prestegjeld, Modum prestegjeld og Sigdal prestegjeld (med Krødsherad - som tidligere hadde tilhørt Kongsberg prosti - lagt under Drammen, mens Lier, Røyken og Hurum prestegjeld ble overført til Asker prosti.

I 1941 ble Lier, Røyken og Hurum på nytt overført til Drammen prosti, samtidig som prostiet ble overført fra [[Oslo bispedømme til Tunsberg bispedømme. Det har siden vært underlagt biskopen i Tunsberg, med unntak av en kort periode fra 1946 til 1948, da det på nytt var underlagt biskopen i Oslo.

I 1970 ble Eiker prosti opprettet, og prestegjeldene Nedre Eiker, Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad ble overført til det nye prostiet. Samtidig ble Skoger prestegjeld med Skoger sogn og Strømsgodset sogn overført til Drammen prosti. I 1999 ble Lier prosti opprettet, og Lier prestegjeld, Røyken prestegjeld og Hurum prestegjeld ble overført dit.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket. Kirken ble nå organisert med soknene som grunnenheter, og prestene ble ansatt i et prosti. I 2010 bestod Drammen prosti av kirkesognene Bragernes, Strømsø, Strømsgodset, Tangen, Åssiden, Fjell, Skoger og Konnerud, samt prestene ved Buskerud sentralsykehus.

Ved kommunereformen i 2020 ble også Svelvik sogn, Nedre Eiker sogn og Mjøndalen sogn lagt inn under Drammen prosti. Samtidig ble Lier prosti nedlagt, og kirkesognene Frogner, Tranby, Sylling og Sjåstad ble også en del av Drammen prosti.[3]

Referanser