Munkerud (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Loppemarked på Munkerud skole i mai 2014, kun noen uker før bygningsmassen ble revet.
Foto: Leif-Harald Ruud (2014).

Munkerud er et boligstrøk i bydel Nordstrand i Oslo. Det ligger sørøst på Nordstrandplatået, og har navn etter gården Munkerud.

Utbygging av småhus begynte relativt forsiktig tidlig på 1900-tallet, og umiddelbart etter 2. verdenskrig kom det i gang flere viktige boligprosjekter i strøket. Lengst sør i Ole Moes vei og i Vendomveien oppførte OBOS 12 svenskehus omkring 1950, og feltet fikk navnet A/L Munkerudsagen boliglag. Omtrent samtidig ble det i Munkerudvollen oppført flere svenskehus i regi av Finstad kooperative byggeselskap. Med tiden ble imidlertid alle disse enhetene omgjort til selveierboliger.

Et stadig økende folketall skapte et behov for ytterligere boliger, og på 1960– og 1970-tallet ble det oppført flere rekkehus og atriumhus. Det største enkeltprosjektet var Munkerudsletta borettslag, som ble etablert av OBOS i 1977 og består av 125 boenheter i rekkehus og vertikaldelte tomannsboliger. Boligområdet ligger i Brattvollveien lengst sørøst på Munkerud i skråningen ned mot Munkerudkleiva og Ljanselva.

I 1959 ble Munkerud skole innviet i Oberst Rodes vei 94, et tidsmessig anlegg oppført etter tegninger av arkitekt Per Lund. 55 år senere ble bygningsmassen revet, for så å bli erstattet av et komplett nytt skoleanlegg i 2016 med kapasitet til 840 elever. På Munkerud finnes forøvrig fire barnehager.

Den nærmeste konsentrasjonen av forretninger og andre tilbud finnes på Sæter, som er nabostrøket i nordvest. Hva kollektivtilbud angår, passerer to busslinjer forbi Munkerud, og dessuten er det gangavstand til holdeplassene Ljabru og SæterEkebergbanen og Munkelia holdeplass på Lambertseterbanen.

Litteratur og kilder