Nedre Eiker bibliotek

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I februar 1909 ble Nedre Eiker bibliotek åpnet. Den 7. februar 1908 var det blitt det nedsatt en kommunal komite i Nedre Eiker kommune for å videreføre tanken om et fast kommunalt bibliotek. I Mjøndalen ble biblioteket liggende i Strandveien, og i Krokstadelva ved Krokstad skole. Første året hadde biblioteket i Krokstadelva 320 bøker og biblioteket i Mjøndalen 301 bøker. Man kunne bare låne én bok av gangen, men utlånet var likevel meget bra. I løpet av året ble bøkene lånt ut 6.528 ganger. I Krokstadelva ble 3.089 bøker utlånt og i Mjøndalen 3.439 bøker. I 2009 lå utlånet på cirka 80 000 bøker i året, og antallet bøker på biblioteket er om lag 5000.

Allerede så tidlig som i 1806 ble befolkningen på Eiker skjenket en egen boksamling. Det var amtmann Emanuel Rafn og saugfoged Testmanns boksamlinger som var donatorene i denne sammenheng.

I 1837 ble Selskabet for Egers Vel stiftet. Selskabet for Egers Vel var starten på de bibliotekene vi har i eikerkommunene i dag. Bokbytte skjedde hver søndag etter gudstjenesten. Samlingen inneholdt rundt 300 titler i starten. I 1861 var samlingen kommet opp i 557 ulike titler. Det var historiebøker, fagbøker innen jordbruk og hagestell, "lov og rett-bøker" samt en del bøker med religiøst innehold. Selskabet fikk også økonomisk støtte av kommunen. Den første ansatte bibliotekar var lærer Bjørhus.

I løpet av 1870-årene avgikk selskapet en stille død. De bøker og tidsskrifter som ikke var kommet inn til selskapet, ble på befolkningens hender, resten havnet på loftet på Hokksunds gamle tingstue. Disse bøkene ble senere gjenfunnet av medarbeidere i Eiker Arkiv. Bøkene og tidsskriftene er i dag renset og restaurert av lokalhistoriebibliotekar Anne Karine Smith.

Mange foreninger og bedrifter i Nedre Eiker hadde ved siden av det kommunale folkebibliotek sine egne bibliotek og leseforeninger. Her kan nevnes: Losje Bikubens lesesirkel, Solberg Spinderi og Mjøndalen gummis bokutlånssamlinger til foreningens medlemmer og bedriftens ansatte.

Fra midten av 1990-tallet har det fra flere aktører vært lansert tanker om å etablere et bolig/forretningssenter ved Orkidetorget i Mjøndalen sentrum. I forbindelse med behandlingen av forprosjektet, ble det gjort politisk vedtak som sa at det fremtidige hovedbiblioteket skulle etableres i eller i nærheten av Orkidetorget. Kommunen ønsket på det tidspunkt helst å leie lokaler til nytt bibliotek. Den 11. desember 2001 ble det fattet vedtak om å inngå leievtale med KIWI eiendom om å etablere nytt bibliotek i Klopptjernsgata 5 i Mjøndalen. Den 30. januar 2001 ble det foretatt oppstartsmøte med KIWI eiendom, hvor det ble bestemt befaring til bibliotekene i Tønsberg og Horten, hvor de ansatte var med i utformingen. Byggearbeidene ble startet sommeren 2002, og bygget ble overlevert 1. november 2002.

22.november 2002 var en stor dag for kulturen på Nedre Eiker. Da ble det nye hovedbiblioteket i Mjøndalen offisielt åpnet av daværende ordfører Rolf Bergersen.

Biblioteket er bygd ut i fra idéen om fleksibilitet og lokalene skal kunne endres etter framtidas behov.

Innimellom bokhyllene er det laget små rom i rommet, og møblert slik at det skal være fristende å sette seg ned med en bok eller studiearbeid. Det er også blitt en trivelig barneavdeling midt i lokalene. Her det også gode sitteplasser der foreldre og barn kan slå seg ned og lese en bok sammen. I biblioteket finnes også en rekke PCer som er koblet opp mot internett og kan benyttes av publikum.

Biblioteket inneholder også et stort område som brukes til arrangementer, utstillinger og annet. Her arrangeres det forfatterbesøk, foredrag, teater, små konserter, skoleforestillinger, filmframvisninger, utstillinger med mer. Her skal den lokale kulturen kunne vise seg fram. Biblioteket er et kulturhus i liten målestokk.

Fast utstilling

Bygdas store dikter, Herman Wildenvey, har selvfølgelig fått en sentral plassering i biblioteket. En byste av dikteren er det første du møter når du kommer inn gjennom døra. Det er en fast Wildenveyutstilling i biblioteket. Det er også en fast fotoutstilling med alle de 24 orkidéene som er funnet i kommunen.

Lokalhistorisk avdeling

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp. Arkivet registrerer også faste kulturminner og museale gjenstander. Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet, og resultatet presenteres på nettstedet Eiker Arkiv. Dessuten er Arkivet en bidragsyter til nettstedet Historieboka og til lokalhistoriewikien. Det tilbys også foredrag, ekskursjoner og. Arkivet kan også påta seg større eller mindre forskningsoppdrag. Eiker Arkiv er en avdeling under biblioteket. I Nedre Eiker er det lokalisert i Kanselliet på Solberg Spinderi i Solbergelva.

Kilder:

Eksterne lenker


Eiker Leksikons logo.jpeg Nedre Eiker bibliotek inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!