Torny Nikolaisen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Nikolaisen, Torny)
Hopp til navigering Hopp til søk
Torny Nikolaisen.

Torny Nikolaisen (født 8. juni 1935 i Valberg i nåværende Vestvågøy kommune) var Harstads første fagutdannede bibliotekar og var ansatt som sjef for Harstad bibliotek i 40 år – fra 1965 til hun gikk av med pensjon i 2005. Hun ble tildelt Harstad bys fortjenstmedalje i 2003.

Utdannelse

 • Troms off. landsgymnas, examen artium, engelsklinja 1955.
 • Universitetet i Bergen – Forberedende prøver i filosofi (1956) og latin (1957).
 • Elev/ praktikant ved Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen off. bibliotek, 1955-1957.
 • Eksamen Statens bibliotekskole 1958.
 • Den Nordiske Fortsættelsesskole for Bibliotekarer, Kungãlv, 1968.
 • Div. etter-/videreutdanningskurs for bibliotekarer, generelt og spesialkurs bl.a. innen data/edb, statistikk, lokalsamlinger i folkebibliotek, bibliotek, lokal kulturformidling, og bibliotekplanlegging.
 • Studiereiser til danske, svenske, finske og russiske bibliotek.
 • Grunnkurs i markedsføring 1970, ved Harstad handelsskole.
 • Deltakelse i Universitetssirkel i pedagogikk på grunnfagsnivå; Pe 1 (h. -71), Pe 4 (v. -72), Pe 3 (h. 72).

Yrkespraksis

Torny Nikolaisen (i forgrunnen) studerer et kildeoppkomme i Sjurdalen (ovenfor Kaltdalen) i forbindelse med Harstad Historielags utflukt i mai 2009. Guiden Kjell E. Pedersen til høyre.
 • Torny Nikolaisen fikk tidlig innføring i bibliotekfaget som vikar i hjembygdas bibliotek, der hennes far, Kolbjørn Valberg, var styrer av folkeboksamlinga på stedet. (Han var også bokbinder og aktiv musiker.)
 • Tilsatt som bibliotekar ved Narvik folkebibliotek/Sentralbibliotek for Nordre Nordland, 1958-1965. Bibliotekinspektør- og sykehusbibliotekarbeid var en del av oppgavene her.
 • Biblioteksjef ved Harstad bibliotek 1965-2005.

Bibliotekarens oppgaver

Da Harstad kommune, Sandtorg kommune og Trondenes kommune ble slått sammen i 1964, ble også kommunenes biblioteker slått sammen og fikk lokaler i det tidligere «Trondenes herredshus» på Sama. I 1992 ble biblioteket flyttet til det nybygde Harstad kulturhus.

En av den nye biblioteksjefens første oppgaver var å starte katalogisering av 12 000 bøker samt etablering av barneavdeling, avis- og tidsskriftavdeling, opprusting skjønnlitteratur og oppbygging av fagbibliotekavdelinga.

Nikolaisen insisterte på at i tillegg til at utvikling og opplevelser hos den enkelte skjer ved hjelp av det trykte ord, skjer det også gjennom musikk og kunst. Det var derfor viktig for henne å bygge opp ei musikkavdeling og et artotek (samling av bildekunst til utlån). Biblioteket formidlet kunst fra bl.a. «Norske grafikere». For provisjon av salget ble de første bildene kjøpt inn. Et prosjekt med støtte fra fylke og stat førte til at musikkavdelinga ved Harstad bibliotek ble tillagt fylkesbibliotekansvar for musikk - og ble den største i landsdelen. Innkjøp og utlån av film startet da dette mediet forelå i avspillbare former (vhs/dvd).

Biblioteket skulle være et møtested med ulike arrangementer for barn, ungdom og voksne: Dukketeater, musikk, forfatterbesøk. Det ble lagt stor vekt på referansearbeid. Brukerne skulle stå i fokus. Alle skulle få hjelp, så sant det var mulig. Innføringa av edb (ca 1990) gjorde dette målet enklere å nå.

Biblioteksjefen var sekretær for den kommunale kulturnemnda inntil kommunalt kulturstyre ble etablert. I Lokaliseringsutvalget for kulturhus i Harstad var biblioteksjefen sekretær. Hun var også medlem av komiteen for utredning/planlegging av ny bibliotekutdanning i Troms.

Samfunnsengasjement


Lokalhistoriske artikler

Kilder

 • Arkivet Harstad kommune.
 • Biografiarkivet ved Harstad bibliotek.
 • Torny Nikolaisens egen cv.