Skandinavia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nederlandsk sjøkart over Skandinavia fra 1610.

Skandinavia er en region som kan defineres på forskjellige måter. Geografisk omfatter Den skandinaviske halvøy Norge og Sverige, og poltisk og kulturelt omfatter Skandinavia Norge, Sverige og Danmark. Begrepet brukes noen ganger feilaktig om hele Norden, som også omfatter Finland og Island. Totalt har Skandinavia en befolkning på i overkant av 20 millioner i 2018, og de er fordelt på et areal på 878 218 km².

De tre landene Norge, Sverige og Danmark har et tydelig språklig og kulturelt fellesskap, med tre skandinaviske språk som i høy grad er gjensidig forståelige for hverandre og med politisk og kulturell historie som gjennom lange perioder overlapper hverandre.

På midten av 1800-tallet oppsto skandinavismen, en bevegelse som arbeida for tettere samrøre mellom de tre landene. Også i dag finner vi tette bånd mellom de tre statene, blant annet i form av passfrihet og gjensidige avtaler som letter migrasjon – skandinaver får for eksempel raskere stemmerett i lokalvalg enn andre lands borgere.

Navnet Skandinavia ble brukt allerede i første århundre e.Kr. av Plinius den eldre, som omtalte regionen som Scadinauia. Dette har blitt tolka som en sammensetning av de germanske ordene *skadin, 'klippe/skjær' og *aujō, 'øy/fruktbart land ved sjø'. En annen mulighet er at førsteleddet kommer fra Skades eller *Skadō, 'mannlig kultleder'. Omkring hundre år etter Plinius skrev geografen Ptolemaios om fire øyer i Østersjøen som han kalte Skandiai. Trolig dreier det seg om de tre danske øyene Fyn, Lolland og Sjælland samt fastlandet i Skåne.


Litteratur og kilder