Nordrum (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordrum
Rydda: 1904
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 121
Bnr: 5 og 7
Adresse: Gjøvikvegen 924

Nordrum er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 121, bnr. 5 og 7). Garden har om lag 55 mål dyrka jord og 7 mål skau. Dette er den eneste garden i Nordlia som utelukkende driver med grønnsaksproduksjon (2010). Navnet Nordrum brukes forresten sjelden. I stedet talar folk i Nordlia om Holter, familien som har hatt bruket sia 1934.

Bruket ble skilt ut fra Breilibakken i to omganger, skylddelt i 1904 (bnr. 5) og 1910 (bnr. 7). Even Askegaard hadde både Asgard og Breilibakken, men solgte mesteparten av eiendommen. Kjøper av Nordrum var landhandler- og meierifamilien Blichseth. Ole, Oline og Even Blichseth, samt den seinere eierfamilien Holter, kombinerte butikk, posthus, meieri (mjølkemottak) og gardsdrift her. Dette varte helt til andre verdenskrig, da Nordlia Handel ble skilt ut som egen eiendom (bnr. 12). Landhandleriet med tomt var fra da av eid av de ulike butikkinnehaverne. Familien Holter konsentrerte seg i stedet om gardsdrift, etter hvert spesialisert grønnsaksdyrking.

Nordrum kan være oppkalt etter gamle garder med dette navnet, som Nordrum i Gausdal. Tanken kan også ha vært å skape assosiasjoner til bygdelaget Nordlia, der bruket ligger. Også i Skreien er det et yngre bruk som kalles Nordrum.


Kilder og litteratur