Ola M. Steinholt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ola M. Steinholt.
Foto: Harstad Tidende 1990.

Ola Markus Steinholt (født 4. oktober 1934 i Harstad, død 20. april 2009 i Tromsø) var biskop i Nord-Hålogaland bispedømme fra 1990 og ut 2001.

Steinholt vokste opp i den gamle prestegården (senere kalt Stiftsgården) på Trondenes, der hans far, Ole K. Steinholt, var prost fra 1935 til sin død i 1955. Under okkupasjonstiden ble prestegården besatt av tyskerne, og familien Steinholt bodde da i Skjellesvik på Grytøya.

Ola Steinholt kom tidlig med i menighetsarbeid i ungdomsårene og fremhevet seg dessuten som en humorist, med opplesning fra «Vett og uvett» som spesialitet. Også som prest, biskop og pensjonist hadde han et naturlig forhold til humor, som han på en balansert måte kombinerte med alvor.

Etter eksamen ved Harstad gymnas tok han teologisk utdannelse ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ble cand.theol. i 1959. I 1961 ble han ordinert som prest i Trondenes kirke. I årene etter var han feltprest i Brigaden i Nord-Norge og i FN-styrkene i Gaza, og senere garnisonsprest for Nord-Norge.

I 1979 kunne Steinholt blitt biskop i Nord-Hålogaland, men takket nei. Han var da stipendiat på sjelesorginstituttet ved Modum Bad.

I 14 år var han sokneprest i Vefsn i Sør-Hålogaland bispedømme før han i 1984 ble domprost i Tromsø. Etter sju år i denne stillingen ble han i 1990 biskop i Nord-Hålogaland.

Steinholt møtte sterk kritikk fra meningsmotstandere da han som en av de første biskopene i Den norske kirke tok til orde for at personer i homofile forhold skulle kunne inneha vigslede kirkelige stillinger. Noe kirkens besluttende organer hadde forbudt. Som en reaksjon på dette frasa flere prester i Nord-Hålogaland seg biskop Steinholts tilsyn. Også mange læstadianske menigheter tok avstand fra biskopen sin. Likevel visste han å behandle sine kritikere med respekt.

En av hans hjertesaker var samarbeid mellom kirkene i Barentsregionen. Han ledet dette arbeidet fra starten i 1996 frem til han gikk av med pensjon.

Som pensjonist ble han brukt som foredragsholder og prestevikar og påtok seg forskjellige verv og oppgaver.

Steinholt ble i 2003 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden; han var videre medlem av den såkalte Mehamn-kommisjonen.

Han var gift og hadde tre barn.

Utgivelser

  • Steinholt, Ola: Sett nordfra – Essaysamling (Nordnorsk forlag, Alta, 1982. ISBN 8292183051)

Biskoper i Nord-Hålogaland

  • Alf Kristian Theodor Wiig 1952−1961
  • Monrad Oskar Norderval 1962−1972
  • Kristen Kyrre Bremer 1972−1979
  • Arvid Halgeir Nergård 1979−1990
  • Ola M. Steinholt 1990−2001
  • Per Oskar Kjølaas 2002−2014
  • Olav Øygard 2014-

Kilder