Ole K. Steinholt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prost Ole K. Steinholt.

Ole Konrad Steinholt (født 8. desember 1888 i Sjøvegan, Salangen, død 21. april 1955) var prost i Trondenes prosti i 20 år. Steinholt var gift med Helga (f. Gjølberg) Steinholt, fra Onsøy i Østfold.

Steinholt var nest eldst av de ni barna til kjøpmann Markus Benjamin Olsen (1848-1931) og Kirsten Elvevold (1863-1946). Han tok examen artium i 1909 ved Trondhjems katedralskole og teologisk embetseksamen ved Universitetets teologiske fakultet,Oslo i 1914. I studetiden arbeidet han også en tid som kullarbeider på Svalbard. Rett etter utdannelsen ble han ansatt som sokneprest i Lebesby i Hammerfest prosti. Her var en del av befolkningen samisktalende, og Steinholdt tok eksamen i samisk i 1917.

I 1925 ble han prost i Hammerfest prosti. Dette var et enormt stort distrikt, og det ble mange lange og slitsomme reiser for prosten. Samtidig betjente han i flere år Kistrand sognekall.

Steinholt engasjerte seg også i lokalpolitikk og ble i 1919 innvalgt i Lebesby herredsstyre, der han ble ordfører. Ved stortingsvalget i 1927 ble han som andre representant valgt inn på Stortinget for Finnmark Arbeiderparti for perioden 1928-1930. På tinget arbeidet han i Veikomiteen.

I mars 1931 tiltrådte Steinholt som sokneprest i Trondenes prestegjeld som den gangen omfattet Trondenes, Harstad, Sandtorg og Skånland kommuner. I 1935 ble han konstituert prost i Trondenes prosti, en stilling han hadde til sin død i 1955. Bostedet var Trondenes prestegård like ved Trondenes kirke.

Under okkupasjonstiden 1940-1945 hadde han en fast nasjonal holdning og ble 16. januar 1941 anmeldt til fylkesmannen «som en der offentlig motarbeider den nye tids ånd», og han ble fratatt alle offentlige verv i kommunen. Siden tyskerne la beslag på hele Trondenes-halvøya, ble familien Steinholt i juni 1942 tvangsflyttet til Skjellesvik på Grytøya. Han ble også ilagt en bot på 300 kroner for en preken han holdt i juni 1943.

Steinholt er far til Ola M. Steinholt, som var biskop i Nord-Hålogaland fra 1990 til 2001.

Tillitsverv

 • Ordfører i Lebesby herredsstyre (1919-1925)
 • Medlem i Lebesby formannskap (1925-1931)
 • Formann i Lebesby skolestyre (1916-1921)
 • Medlem i Lebesbys telefonselskap (1916-1927)
 • Formann, Finnmark fylkesting. (1922-1923)
 • Medlem i Lebesby ligningsnemnd (1918-1919)
 • Medlem i styret for Lebesby Sparebank (1923-1930)
 • Medlem i Lebesby menighetsråd (1923-1930)
 • Medlem i Lebesby forliksråd (fra 1927)
 • Medlem i Trondenes herredsstyre (1934-1941 og 1945-1955)
 • Formann i Trondenes skolestyre (1935-1937)
 • Formann i Troms Fylkesskolestyre (1940-1941 og 1945-1955)
 • Medlem i Trondenes fattigstyre
 • Formann i Trondenes vergeråd
 • Medlem i Sandtorg vergeråd
 • Medlem i styret for Harstad sykehus
 • Medlem i styret for Trondenes Sparebank.


Kilder