Huitfeldt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
General Hartvig Huitfeldt til Hafslund (1677–1748).
Minnesmerke over Tønne Huitfeldt, «Haldens forsvarer».
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Sjøhelten Iver Huitfeldt (1665–1710).
Oberstløytnant Henrik Jørgen Huitfeldt (1674–1751).

Huitfeldt er en norsk slekt som nedstammer fra en gammel dansk adelsslekt. Allerede i 1330 er slektsnavnet nevnt i dansk historie under perioden til kong Kristoffer II. En Peder Huitfeldt i Saxkøbing huser kongen som her blir tatt til fange av to andre adelsmenn. En annen Peder med samme navn dukker opp i 1536 under Christian IIIs regjeringstid. Huitfeldtstrædet i København er oppkalt etter han. Anders Huitfeldt til Tronstad og Ulefos (d. 1620) regnes som stamfar til den norske grena. Han kom hit til landet i 1580. Ved ekteskap med Margrethe Litle som var datterdatter av Fru Inger til Austråt kom han i 1584 i besittelse av gården Tronstad på Hurum. En adelig setegård som forble i familiens besittelse i over 220 år. Hans sønnesønn var den berømte oberst Tønne Huitfeldt, Fredrikstens tapre forsvarer i 1659. Blant medlemmer av slekta finner man en rekke lensherrer, kanslere og offiserer. Slekta har også eid blant annet Elingård og Hafslund i Østfold.

Huitfeldtgården i Son har navn etter forretningsmannen Lars Jørgensen Huitfeldt. Huitfeldts gate, som finnes i Fredrikstad, Larvik, Oslo og Tønsberg, er oppkalt etter sjøoffiseren Iver Huitfeldt (1665-1710).

Kjente medlemmer av slekta

Den følgende oversikten er ikke et fullstendig slektstre, bare utvalgte personer som markerte seg spesielt i samtiden er tatt med. Lista er satt opp slik at den viser slektsforholdene.

Galleri

Kilder. Litteratur

  • Huitfeldt i Store norske leksikon
  • H.J. Huitfeldt-Kaas: Efterretninger om familien Huitfeldt, Kristiania 1908
  • Danmarks Adels Aarbog, København 1887 og 1949
  • Carl Huitfeldt: Slekten Huitfeldt - 600 år i Danmarks og Norges historie, Oslo 2012