Persbråten videregående skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Persbråten skole med Sørkedalsveien i forkant og plassen Persbråten under Nedre Smestad som har gitt skolen navn til høyre. Idrettssalen fra 1963 er ikke bygget ennå.
Foto: Truls Teigen/Oslo Museum (1961).
Idrettshallen fra 1963, med husmannsplassen Persbråten under Nedre Smestad til høyre.
Paviljongskolen med den hvelvede idrettshallen kan sees til høyre for Huseby skole i forkant, og med Sørkedalsveien foran, og Røabanen bak. Hovseter/Holmen til venstre og bak skolen. Til høyre Nordre Huseby gård på den andre siden av veien. Stjerneblokkene i Persbråtan i høyre bildekant. Deler av Huseby leir kan skimtes i nedre høyre bildekant.
Foto: Widerøes Flyveselskap (1964).

Persbråten videregående skole ligger i Gamle Hovsetervei 1 og ble etablert i 1959.

Ungdom i strøket som ville ha skolegang utover middelskolen, måtte enten gå på Ris, søke til Ullern eller ned i byen til Fagerborg, Hartvig Nissen eller Berle. Behovet økte i takt med innflyttingen til Røa og Holmen. I 1950 kjøpte kommunen skoletomt mellom husmannsplassen Persbråtan, Huseby skole og Hovseter stasjon.

Navn på skolen var første problem. Forslag om Røa skole falt fordi skolen ikke lå på Røa. Byantikvaren foreslo navn etter naboen, husmannsplassen Persbråten, og slik ble det. Neste problem var selve skolebygget. Årene gikk, behovet for ny skole vokste, det begynte å haste. Våren 1958 kontaktet skolerådmannen A/S Moelven Brug for å få bygd en «midlertidig» skole etter ferdighusmetoden. Høsten 1959 sto skolen ferdig som en brakkeskole. Midlertidigheten varte nærmere 50 år, til 2005. Men i 1963 ble det bygd en idrettshall med to saler, hver på 210 m2. Idrettshallen tjente et behov, både for skolen og nærmiljøet. Et langvarig spørsmål var strukturen på skolen. Resultatet ble kombinert realskole og gymnas, fra 1965 rent gymnas, fra 1969 med navnet Persbråten videregående skole.

I 1980-årene mente myndighetene at behovet for videregående skoler i Oslo vest var overdekket. En av skolene, Ris, Ullern eller Persbråten, måtte nedlegges. I 1989 ble Ris skole nedlagt som videregående skole og ble i stedet ren ungdomsskole. Persbråten var bygd med 15 klasserom, fem i hver brakke, og med flere spesialrom. Utover på 1990-tallet vokste imidlertid ungdomskullene stadig, og Persbråten måtte utvide med seks paralleller. Skolereformen av 1994, Reform 94, la imidlertid vekt på mye prosjektarbeid og utradisjonelle arbeidsformer. Persbråten måtte låne klasserom på Huseby skole.

Persbråten var for liten og brakkene var forfalt. I år 2000 ble det bygd en avdeling for multi-funksjonshemmede som et første byggetrinn. I 2002 vedtok bystyret å prøve ut OPS – Offentlig Privat Samarbeid – med Persbråten som første videregående skole. Skanska Norge skulle bygge og eie skolen, som så skulle leies ut til kommunen. Mens ny skole ble bygd, holdt Persbråten til i to år i de tidligere bygningene til Forsvarets overkommando på Huseby til en ny skolebygning ble åpnet 2007 der skolen hadde stått. Skolen ble bygd som såkalt «baseskole» med store åpne rom i hver enkelt base. Basene fremmet sosialt samvær for elever på samme trinn, som mange elever likte, mens mange ble distrahert. Søkertallet til Persbråten falt, også fordi mange elever søkte seg til skoler i sentrum, Elvebakken, Oslo Katedralskole og Oslo Handelsgymnasium. Basene ble omgjort til ordinære klasserom i 2017. Det ble bygd en moderne idrettshall og etablert en idrettslinje som samarbeider med de lokale idrettslagene.

Rektorer

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.
  • Holden, Finn, Saers, Clemens: Persbråten videregående skole gjennom 50 år, Oslo 2009, ISBN 978-82-303-1296-4
  • Holden, Finn: Vestre Aker-En bygd blir by, Oslo 2018, ISBN 978-82-826-5452-4
  • Skolens nettsider


Koordinater: 59.9458° N 10.6575° Ø