Ris skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nyoppførte Ris skole

Ris skole Ris skolevei 22–24, er fra 1991 en ungdomsskole med trinnene 8–10. Skolen har plass til rundt 630 elever.


Bygningene

I 1922 flyttet skolen inn i nåværende bygning, som ble oppført på en parsell av Ris gård.

Skoleanlegget består av en hovedbygning, gymnastikkbygning, og et garasje- og lagertilbygg.

Hovedbygningen

Arkitekt for hovedbygningen er Kristian Hjalmar Biong og er en toetasjes murbygning i nybarokk med loftsetasje og en midtbygning med to fløyer. Kjelleren har sokkel i naturstein og fasadene er i pusset tegl.

Bygningen har valmet tak med glaserte takstein. Det er antatt at dekker er i betong. Sidefløyen er i to etasjer, som inneholder gymnastikksal og i dag også helsesøster, logoped og heimkunnskap.

Gymnastikkbygningen

Gymnastikkbygningen er fra 1935, og er i to etasjer pluss kjeller. Bygningen er i pusset betong, antatt med betongdekker og innvendige vegger i pusset tegl. Bygningen har valmet tak og første etasje inneholder gymnastikksal og andre etasje auditorium, musikkrom og kjemirom.

Bygningen har en sidefløy i en etasje som inneholder gangareale mellom gymnastbygningen og mellombygningen og et trapperom til garderober i kjelleren.

Lagerbygningen

Lagertilbygget med garasjer ble oppført i 1965 for Park- og idrettsvesenet.

Skoleanlegget ble vernet etter Plan- og bygningsloven 17. april 2002.

Historie

Etter at Holmenkollbanen ble etablert gjennom området ved århundreskiftet, fikk villastrøkene langs banen en stadig økende befolkning og dermed også et stadig økende behov for skoleetableringer. Herredsstyret i Aker vedtok 22. juni 1915 å opprette en fireårig middelskole som skulle være for både gutter og jenter, og denne fikk navnet Vestre Aker kommunale middelskole.

Skolen åpnet allerede 20. august samme år med enførste middelklasse med 32 elever. Fram til 17. november leide skolen lokaler i Nanna Elise Scheels Frøken Scheels skole fra 1898 på Slemdal, da ble tomten og skolehusene kjøpt til bruk for middelskolen.

Det vokende elevtallet gjorde at det ble behov for å oppføre en ny og større skolebygning. I 1919 ble det besluttet å oppføre dagens hovedbygning etter arkitekt Biongs foreliggende tegninger. Da denne var ferdig, hadde skolen hatt 222 elever det foregående skoleåret. Da skolebygningen ble tatt i august 1922 ble også Slemdal middelskole fra 1911 lagt ned, og det også opprettet et gymnasium på Ris med to linjer: reallinje og latinlinje, og skolen fikk eksamensrett for examen artium 7. april 1923.

Det første studentkullet ble uteksaminert 1925.

Skolen med omgivelsene, Hippodromen i nedre bildekant.

Selvom det bare var de treårige middelskolene som bygde på sju års folkeskole som fikk statstøtte, fortsatte likevel Ris middelskole som en fireårig skole som bygde på fem års folkeskole fram til 1935. Da ble middelskolen gjort om til realskoler som skulle være forberedende for gymnaset.

Skolen var middelskole/realskole og gymnas fram til 1940, deretter realskole og gymnas frem til 1966.

Skolen var deretter ungdomsskole og gymnas fram til 1988, og deretter fram til 1990 kun en videregående skole.

Det følgende året ble bygningene rehabilitert og fra 1991 kun vært ungdomsskole.

I årene 2014 til høsten 2016 ble skolen igjen pusset opp, og undervisningen ble flyttet til det tidligere bygget til Forsvarets Overkommando i SørkedalsveienHuseby. Oppussingen var i samsvar med verneforskriften og det kom i tillegg et nytt tilbygg.

Andre verdenskrig

Allerede i 31. mai 1940 ble skolen rekvirert av Wehrmacht østerrikske fjellstyrker oppstatt med hester be innkvartert i skolens lokaler og hestene ble plassert i stallene til Hippodromen. Senere ble et av Luftwaffe Nachrichtenkompanie som drev med radio- og telegramtjeneste innkvartert på skolen. På friområdet med idrettsplassen ble det oppført to lange garasjebrakker, og en brakke ble satt opp i traséen til Store Ringvei.

Skolens undervisning ble da holdt på Ullern skole, hvor de to skolenes elever bytte på å ha formiddags- og ettermiddagsundervisning. Samarbneidet mellom de to rektorene var imidlertid noe anstrengt, siden rektor Christian Waage på Ullern ver medlem av Nasjonal Samling (NS). Da også Ullern skole ble rekvirert 12. mars 1943 måtte elevene flytte til Ullevål skole hvor de var fram til sommeren 1944 da skolen ble overtatt av Hirden, og skolens undervisning ble da flyttet til Fysikkbygningen ved Universitetet på Blindern, som var blitt stengt av tyskerne sent i 1943.

Minnesmerket over falne, tidligere elever.

Under lærerstriden i februar 1942 stod fire lærere fra Ris på NS' liste for arrestasjoner: inspektør Karl Leonard Hansson, lektor Odd J. Aalen, lektor Gottfred Salbu og lærer Gabriel Bakka. Hansson og Salbu ble sendt via Grini fangeleir til Kirkenes, mens de to andre slapp unna på grunn av sykdom.

Tyske soldater var fremdeles innkvartert på skolen i midten av juni 1945. Etter at de var flyttet for hjemsendelse og skolen istandsatt, kunne Ris skole gjenoppta undervisningen i egne lokaler høsten 1945. De tre tyskerbrakkene ble etter krigen brukt av sjefen for Rikspolitiet fram til dette ble lagt ned våren 1947 og området ble frigitt i juli 1947.

I 1947 ble det reist en bauta av Per Palle Storm over 32 tidligere elever som falt under krigen.

Noen tidligere elever

Oversikten er ikke ment å være fullstendig, men en liste over elever som har gjort seg bemerket utover sin skolegang der.

Examen artium (fram til 1966)
Navn Avgangsår Virke
Claes Gill 1928 Skuespiller, forfatter, teatersjef
Johan Haanes 1928 Tennisspiller og forretningsdrivende
Andreas Aabel 1929 Skuespiller
Arne Næss 1930 Professor
Gorgus Major Coward 1930 Skolemann
Carl Wilhelm Sem-Jacobsen 1931 Lege, forsker
Arvid Storsveen 1934 Leder av XU (falt)
Fredrik Mellbye 1935 Overlege og stadsfysikus
Gustav Alfred Ring jr. 1935 Forretningsmann
Just Andersen 1938 Lektor
Randi Kvikne 1938 Lektor
Annæus Schjødt d.y. 1938 Høyesterettsadvokat
Andreas Wyller 1938 Alpinist og krigsflyver (falt)
Thorleif Schjelderup 1938 Skihopper
Johannes Finborud 1941 Veterinær
Preben Munthe 1941 Sosialøkonom og riksmeklingsmann
Ingar Tanum 1942 Forlagsbokhandler
Harald Maartmann 1944 Langrennsløper
Haagen Ringnes 1946 Kringkastingsmann og forfatter
Bjarne Arentz 1947 Alpinist
Karin Bang 1947 Forfatter
Erik Dammann 1949 Forfatter
Hans Herman Horn 1950 Forretningsmann
Per Ditlev-Simonsen 1950 Skipsreder og ordfører
Sven Sønsteby 1952 Tegner og illustratør
Lasse Efskind 1962 Skøyteløper og lege
Jørgen Randers 1963 Klimaforsker
Lorentz Gedde-Dahl 1965 Arkitekt
Ellen Holager 1966 Advokat

Kilder


Koordinater: 59.9456° N 10.7075° Ø