Peter Andreas Munch Mellbye (1918–2005)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Andreas Munch Mellbye (født 30. desember 1918 i Kristiania, død 25. juli 2005 i Oslo) var arkitekt. Han er særlig kjent for å ha tegnet Tryvannstårnet og en rekke sosiale institusjoner og boliger, hovedsakelig i Oslo. Han var ogsåskribent og kritiker, i første rekke gjennom Dagbladet, men også i arkitektenes fagtidsskrifter.

Bakgrunn

Mellbye vokste opp i Kristiania/Oslo som sønn av overlege Peter Andreas Munch («Ajas») Mellbye (1870–1929) og Helene Christiane Falsen Holm (1881–1960).

Han tok examen artiumFrogner skole i 1937 og begynte på Norges tekniske høgskole (NTH) det følgende året. Imidlertid førte andre verdenskrig til at studiene ble avbrudt og han var i Sverige 1941–1942 og deretter i Storbritannia resten av krigen som befal i de norske styrkene der. Han ble tildelt Deltagermedaljen med rosett for sin innsats i årene 1942 til 1945. Da krigen var over i 1945 vendte han tilbake til NTH og tok diplomeksamen i 1946.

Han var deretter ansatt hos arkitekt Kurt von Schmalensee i Norrköping i Sverige i 1946–1947 og flyttet deretter tilbake til Oslo og var ansatt hos arkitektene Karen og Odd Brochmann i tiden 1948 til 1951, etterfulgt av kompaniskap 1951–1952. I 1952 etablerte han egen arkitektpraksis i Oslo, som han drev frem til 1990.

Virke

Av Mellbyes omfattende produksjon må særlig signalbygg som Tryvannstårnet (1962), fjernsynstårnet på Røverkollen i Oslo (1978) og kiosk for Narvesen (1978) framheves. Ellers inkuderte arbeidene en rekke sosialbygg, eneboliger og hytter, samt flere T-banestasjoner i Oslo.

Han utarbeuidet sentrumsplaner for flere byer, blant annet Moss med det tilhørende Vekterkvartalet (1966) som ble tildelt Betongtavlen samme år. Hans firma Mellbye Arkitekter AS sto også bak Larvik folkebibliotek (1985).

Mellbye var aktiv i faglige organer og som skribent og kritiker for en arkitekturdebatt i Norge. Han var arkitekturmedarbeider i Dagbladet og i arkitektforbundets tidsskrifter. Han var formann i Oslo Arkitektforening i 1959, valgt inn i NALs styre 1964–1972, hvor han var både visepresident og senere president i 1970–1972. Han ble utnevnt til æres­medlem i NAL i 1994. Mellbye hadde Statens stipend for eldre for­tjente kunstnere fra 1998. Han var medlem av arkitektgruppen PAGON, en norsk avdeling av CIAM.

Arbeider

Galleri

Kilder