Portugisisk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portugisjødisk bønn fra 1810. Det står: Til alle våre brødre, inkvisisjonens fanger. Til alle våre brødre, som vandrer på stien eller følger målet (løst oversatt)

Portugisisk er et romansk språk som tales i flere land og verdensdeler. Det hører til de iberiske språkene, og er nærmest i slekt med galisisk språk i Galicia lengst vest i Spania. I Skandinavia har språket blant annet vært brukt blant portugiserjøder fra 1600-tallet av og i klippfiskhandel med Portugal og Brasil fra 1800-tallet av.

Mange nordmenn er medlem av Lusofonien: et språklig fellesskap som teller over 220 millioner mennesker i Portugal, i Sør-Amerika, i Afrika og i Asia. Til tross for visse forskjeller i ordforråd og uttale er ulike lands varianter av portugisisk oftest gjensidig forståelige. Erkjennelsen av felles kultur og historie som ligger i et slikt postkolonialt samfunn, er viktig for å ikke minst skjønne verdensforståelsen som mange lusofone immigranter i Norge har, som skiller seg vesentlig fra etnisk norske nordmenns såkalte nasjonalstat.

Grammatikk

Det lusofone miljøet i Oslo er lite, men virksomt. Det portugisiske språkets dag ble i 2018 feiret med seminar om språk, forskning og kultur ved «Universidade de Oslo»
I esnogaen i Altona, bygd i 1771 etter tillatelse fra Christian VII av Danmark–Norge, var portugisisk administrasjonsspråket

Portugisisk har to genera (maskulinum og femininum), som bøyes i to numeri (singularis og pluralis). For substantivers del er formverket forholdsvis enkelt. Herunder mangler språket morfologisk uttrykt kasus. Verbalsystemet er på sin side særdeles omfattende: verb bøyes ikke bare i person, numerus og tempus, men sågar i flere modi. Verbalsystemet har for øvrig et klart latinsk preg, og skiller seg dermed fra måten som germanske språk uttrykker tempora på.

Liste over land

Liste over slektsnavn

Litteratur